Sanook77
Tag

ยิงกันตาย

ผัวเก่าโหด! ขอคืนดีภรรยาโดนขวาง ยิงพ่อตาและญาติตาย 2 ศพ
ลพบุรีข่าว

ผัวเก่าโหด! ขอคืนดีภรรยาโดนขวาง ยิงพ่อตาและญาติตาย 2 ศพ

โดยINN News/
สองเกลอพากันเข้าป่าล่าสัตว์ เห็นไหวๆ นึกว่าเป็นหมูป่ายิงกันตาย
ลำปางข่าว
โดยChatchai W./