Sanook77

จันทบุรี

“อนุทิน” ลงพื้นที่จันทบุรีขึ้นรถแห่รอบเมือง ชู จุดแข็งผู้สมัคร คนพื้นที่ มีประสบการณ์ ทำงานจริง
จันทบุรีข่าว

“อนุทิน” ลงพื้นที่จันทบุรีขึ้นรถแห่รอบเมือง ชู จุดแข็งผู้สมัคร คนพื้นที่ มีประสบการณ์ ทำงานจริง

โดยปางปราบมาร/
ชวนชิมลูกซก แปรรูปเป็นลูกชิดลอยแก้ว ของดีเมืองจันทบุรี

ชวนชิมลูกซก แปรรูปเป็นลูกชิดลอยแก้ว ของดีเมืองจันทบุรี

โดยINN News/