Sanook77

สุโขทัย

ภาพสะพรึง! ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรงน้ำในแม่น้ำยม แห้งขอดจนเหลือแต่ดิน
สุโขทัยข่าว

ภาพสะพรึง! ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรงน้ำในแม่น้ำยม แห้งขอดจนเหลือแต่ดิน

โดยSrisuda C./
ใจแทบขาด-อุทาหรณ์เสียบสายชาร์จแบตทิ้งไว้ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง

ใจแทบขาด-อุทาหรณ์เสียบสายชาร์จแบตทิ้งไว้ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง

โดยSrisuda C./