Sanook77

สิงห์บุรี

ส่งเทวดาขึ้นสวรรค์หนุ่มวัย 18 ปี บริจาคอวัยวะ ช่วยต่อลมหายใจอีก 7 ชีวิต
สิงห์บุรีข่าว

ส่งเทวดาขึ้นสวรรค์หนุ่มวัย 18 ปี บริจาคอวัยวะ ช่วยต่อลมหายใจอีก 7 ชีวิต

โดยNuttanara P./
คนเก็บขยะโอด เพราะไร้การศึกษา เลยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ

คนเก็บขยะโอด เพราะไร้การศึกษา เลยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ

โดยNuttanara P./
โหลดเพิ่ม