Sanook77

สระบุรี

ชาวนาสระบุรีร้อง โดนผู้นำชุมชนบวกราคาข้าวอีกเท่าตัวในโครงการของกรมการข้าวปี 66
สระบุรีข่าว

ชาวนาสระบุรีร้อง โดนผู้นำชุมชนบวกราคาข้าวอีกเท่าตัวในโครงการของกรมการข้าวปี 66

โดยปางปราบมาร/
หลวงพ่อบุญส่ง ฐานจาโร ประธานมูลนิธิถ้ำกระบอกรับรางวัล "วัชรนาคา" โครงการวัฒนธรรศ

หลวงพ่อบุญส่ง ฐานจาโร ประธานมูลนิธิถ้ำกระบอกรับรางวัล "วัชรนาคา" โครงการวัฒนธรรศ

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่ม