Sanook77

กรุงเทพมหานคร

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"
กรุงเทพมหานครข่าว

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

โดยปางปราบมาร/
ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่ม