Sanook77

เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้

พิจิตรข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/9922/gal-9922-20200521105655-8a8f2.jpg

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตร ว่า” สภาพแม่น้ำยม ที่บริเวณบ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของจังหวัดพิจิตร แม่น้ำยม

ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ไหลผ่าน อำเภอสามง่าม  โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล  ของจังหวัดพิจิตร  แห้งจนเห็นผืนทรายตลอดสายของแม่น้ำยมต่อเนื่อง มากว่า 5 เดือน มองบนพื้นราบคล้ายใกล้เคียงกับทะเลทรายเนื่องจากมองเห็นท้องแม่น้ำที่เป็นผืนทรายเป็นทางยาวตลอดทั้งลำน้ำ

โดยเฉพาะในช่วงกลาง ผืนทรายจะร้อนจัดคล้ายกับทะเลทราย  ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ในพื้นที่แม่น้ำโดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และส่งผลกระทบกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร

ขณะที่โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ที่คอยสนับสนุนการสูบน้ำในแม่น้ำยม ยังคงหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ส่งผลทำให้เกษตรกรชาวนาทั้งสองฝั่งแม่น้ำยม  ยังไม่สามารถลงมือทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้  เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในแม่น้ำยม

ทางด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  ส่งผลกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  ในพื้นที่ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ที่กำลังประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำในการเลี้ยงเป็ด 

โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ต้องใช้บ่อบาดาลใต้ดินของเกษตรกรชาวนา ที่สูบน้ำบาดาลพร้อมทั้งต้องช่วยจ่ายค่าน้ำมันให้กับชาวนา ทำการสูบน้ำบาดาลนำน้ำใต้ดินขึ้นมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงไว้กว่า 2,000 ตัว แทนการเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหนอง คลอง บึง  ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแหล่งน้ำแห้งจนไม่มีน้ำ เกษตรกรจึงต้องใช้วิธีสูบน้ำจากบ่อบาดาลเพื่อเลี้ยงเป็ดแทน

นายเสน่ห์ สารชาติ เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง กล่าวว่า “ สำหรับการสูบน้ำบาดาลเพื่อนำมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  จากแหล่งน้ำที่แห้วงขอดลง การสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง โดยอาศัยน้ำจากชาวนา โดย จะมีค่าใช้จ่ายช่วยชาวนา ด้วยการออกค่าน้ำมันสูบน้ำ ขึ้นมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง  ในส่วนช่วงนี้ ปริมาณไข่เป็ดที่ลดลง จากที่เคยเก็บได้ 800-900 ฟอง  เหลือเพียง 60 ฟอง  จากผลกระทบจากภัยแล้งขาดน้ำการเลี้ยงดูเป็ดไล่ทุ่ง      

 

พิจิตรแม่น้ำยม  บริเวณบ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของจังหวัดพิจิตร ยังขาดน้ำ แห้งเป็นพื้นทรายตลอดแม่น้ำ เกษตรกรยังไม่สามารถทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูทำนา เนื่องจากน้ำในแม่น้ำยมไม่มีต้นทุน

แกลเลอรี

เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้
เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้
เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้
เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้
เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้
เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้
เหมือนทะเลทราย! แม่น้ำยมแห้งยังทำการเกษตรไม่ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางพิจิตรน้ำแล้งน้ำแห้งทะเลทราย

เนื้อหาโดย

Uthai K.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก. พร้อมรับ นโยบายหลัก 15 ด้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงเกษตร ฯ ปี 66
กรุงเทพมหานครข่าว

ส.ป.ก. พร้อมรับ นโยบายหลัก 15 ด้าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงเกษตร ฯ ปี 66

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม