Sanook77

พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

นครราชสีมาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/9315/14q.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2563 ชาวบ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถาน ปราสาทห้วยแคน เพื่อปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี

ซึ่งปราสาทแห่งนี้ เป็นโบราณสถานขนาดเล็กที่สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง มีจำนวน 2 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงประตูเดียว ผนังทางทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง

ส่วนผนังทางทิศเหนือก่อปิดทึบ ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานในราชอาณาจักรเขมรโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้น ตามเส้นทางสำคัญๆ ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์

โดยปราสาทห้วยแคนแห่งนี้ ถือเป็นศาสนสถานพุทธลัทธิมหายาน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแคน ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ชาวบ้านตำบลห้วยแคนจะมีการบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวบ้าน มีการนิมนต์เลี้ยงเพลพระและจุดบั้งไฟ จะทำการบวงสรวงประมาณเดือน 5 ของทุกปี ตามความเชื่อที่เคยสืบทอดกันมานาน

ล่าสุดทางสำนักศิลปากรที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา เตรียมบูรณะซ่อมแซมให้ปราสาทห้วยแคนแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาทางโบราณคดี เนื่องจากมีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุหลายพันปีสวยงามเด่นสง่าอยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าประสาทห้วยแคน

และองค์ปราสาทยังมีความสมบูรณ์เป็นที่น่าศึกษาเรียนรู้และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

แกลเลอรี

พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
พบปราสาทพันปี ธรรมศาลา 1 ใน 121 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปราสาทวัตถุโบราณโบราณสถานข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

เนื้อหาโดย

Prasit T.