Sanook77

เคยเห็นไหม? พบด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย ที่นี่ที่เดียว

ตากข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/888/gal-888-20190916021932-d46ea4.jpg

ที่บริเวณริมถนนสายแม่สอด –ริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ่อค้าแม่ค้า ต่างนำตัวด้วงกว่าง จำนวนมาก   วางจำหน่ายสร้างรายได้  ซึ่งจำหน่ายหลากหลายราคา เริ่มต้น ตั้งแต่ราคา 20 บาท จนถึง 400 บาท

นายบุญเลิศ โสพิณ อายุ 56  ปี พ่อค้าจำหน่ายตัว ด้วงกว่าง ชาวบ้านหนองกิ่งฟ้า หมู่ 5 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด กล่าวว่า สำหรับการจำหน่ายตัวด้วงกว่างนั้น ถือเป็นอาชีพเสริม ซึ่งช่วงนี้ตัวด้วงกว่างโตเต็มวัย และ กำลังออกตามธรรมชาติ

ตนจึงออกเสาะหาตัวด้วงกว่างตามแหล่งธรรมชาติมาวางจำหน่ายสร้างรายได้ ซึ่งมีหลากหลายราคา ตั้งแต่ 20 บาท 50 บาท  80 บาท 100 บาท และสูงสุดที่ 400 บาท  ขึ้นอยู่ที่ความสวยงามขนาดและรูปทรง ความยาวของเขา และขาหน้าที่มีลักษณะใหญ่  

อย่างไรก็ตามสำหรับบรรยากาศการซื้อขายก็มีผู้สนใจ เดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่องทุกปี มีทั้งลูกค้าในพื้นที่และต่างจังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอนุรักษ์ตัวด้วงกว่าง ซึ่งบางแห่งมีการจัดงานสืบสานประเพณีชนตัวด้วงกว่าง เพื่อเป็นกีฬาพื้นบ้านท้องถิ่นที่มีมาแต่ช้านาน

ทำให้ตัวด้วงกว่างยังคงสามารถหาได้ในแหล่งพื้นที่ธรรมชาติตามชุมชนเนื่องจากชาวบ้านบางส่วนเมื่อใกล้หมดช่วงฤดูกาลละเล่น จะปล่อยตัวด้วงกว่างสู่ธรรมชาติเพื่อให้ผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ให้ตัวด้วงกว่างมีจำนวนมากขึ้นในช่วงปีต่อไป รวมทั้งการอนุรักษ์สภาพพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของตัวด้วงกว่างให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อไม่ให้ตัวด้วงกว่างสูญพันธุ์ไป

นอกจากนี้ปีนี้ที่น่าสนใจ ยังพบว่ามีการนำตัวด้วงกว่างหูกระต่าย ซึ่งเป็นตัวด้วงกว่างอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากตัวด้วงกว่างพันธุ์อื่น จากลักษณะที่บริเวณเขาบนของตัวด้วงจะเป็นลักษณะเขาคู่ คล้ายหูกระต่ายทำให้มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง 

รวมทั้งจากการสืบสานตัวด้วงกว่างดังกล่าวทำให้ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่สามารถจำหน่ายอ้อย เพื่อเป็นอาหารให้กับตัวด้วงกว่างได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้อีกด้วย

 

แกลเลอรี

ด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย
ด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย
ด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย
ด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย
ด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย
ด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย
ด้วงกว่างสายพันธุ์หูกระต่าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ด้วงด้วงกว่างตัวด้วงอ้อยข่าวภาคตะวันตกตาก

เนื้อหาโดย

Volapa P.