Sanook77

COVID-19 นราธิวาส บุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะถูกกักตัว 28 ราย

นราธิวาสข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/8858/9-48-768x399.jpg

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากได้สัมผัสกับผู้ป่วย 1 ราย ที่ปกปิดประวัติขณะเข้าทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสนั้น

ซึ่งล่าสุด นายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ ได้ทำหนังสือประกาศของโรงพยาบาลรือเสาะขึ้นมา 1 ฉบับ ลงวันที่ 15 เม.ย. 63 เรื่อง กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัศโควิด19 จำนวน 1 ราย

มีประวัติมารับบริการเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 63 และได้เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 14 เม.ย. 63 และพบว่าในระหว่างการรักษาผู้ป่วยได้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ต่อการระมัดระวังในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสและต้องกักตัว จำนวน 28 คน

ที่ส่งผลผลกระทบต่ออัตรากำลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรงพยาบาลรือเสาะขอแจ้งงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี งดการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราว และจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ส่วนกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ให้ติดต่อกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรับยา โดยประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 จนถึงวันที่ 25 เม.ย. 63 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จากการตรวจสอบบรรยากาศที่โรงพยาบาลรือเสาะ พบว่าบรรยากาศเงียบเหงาต่างกับทุกวันที่ผ่านมา ที่มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการบางตา

ซึ่งเป็นไปตามหนังสือประกาศของนายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ ที่รับให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่โดยสารรถยนต์กู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโล๊ะ อ.รือเสาะ มาส่งที่ห้องฉุกเฉิน ส่วนเครือญาติที่ร่วมเดินทางมาส่งจะอนุญาตให้ไปรอจุดที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังนายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ เมื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่ได้ประกาศไว้ โดยท่านได้กล่าวผ่านโทรศัพท์มือถือสรุปใจความว่า

บุคลากรทางการแพทย์ 10 คน ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย จะถูกส่งตัวไปดูอาการ 14 วัน ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.สงขลา ส่วนอีก 18 คน จะถูกส่งตัวไปดูแลการ 14 วัน ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ส่วนผู้ป่วยที่แพทย์โรงพยาบาลรือเสาะทำการรักษาจนตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

นอกจากนี้ญาติของผู้ป่วยที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ก็จะถูกส่งตัวกักเพื่อดูอาการ 14 วันที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เช่นกัน

นอกจากนี้ นายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรือเสาะในครั้งนี้

จะมีการประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อหามาตรการรองรับมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่เดินทางมาใช้บริการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ในวันนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

covid-19ไวรัสโควิด19โควิด-19ข่าวภาคใต้นราธิวาส

เนื้อหาโดย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

COVID-19 ทั่วโลกติดเชื้อ 5.7 ล้านคน USA,อินเดีย ยอดพุ่ง
กรุงเทพมหานครข่าว

COVID-19 ทั่วโลกติดเชื้อ 5.7 ล้านคน USA,อินเดีย ยอดพุ่ง

โดยINN News/
โหลดเพิ่มเติม