Sanook77

จัดแข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด ครั้งแรกของประเทศไทย

อ่างทองข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/869/1nb.jpg

วันที่ 13 ก.ย. 62 ที่คาวบอยฟาร์ม เลขที่ 158 ม.3 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง จังหวัดอ่างทองร่วมกับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทอง และคาวบอยฟาร์ม จัดแข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด ครั้งแรกของประเทศไทย

โดยมีเด็กพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง รวม 6 จังหวัดร่วมแข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด 3 ชนิด อาทิการแข่งขันขี่ม้าปาบอลสีลงตะกร้า การแข่งขันขี่ม้ากรอกน้ำใส่ขวด และการแข่งขันขี่ม้าซิกแซก(หลบสิ่งกีดขวาง)

ซึ่งการแข่งขันแต่ละประเภทจะมีกรรมการผู้คุณวุฒิคอยจับเวลา และดูความผิดพลาดของเด็กพิเศษแต่ละคนว่าเด็กพิเศษคนใดผิดพลาดน้อยที่สุด ชนะเลิศจะได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จากนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ซึ่งผลการแข่งขันขี่ม้าปาบอลสีลงตะกร้า ชนะเลิศได้แก่เด็กพิเศษจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การแข่งขันขี่ม้ากรอกน้ำใส่ขวดชนะเลิศได้แก่เด็กพิเศษจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสมุทรปราการ

และการแข่งขันขี่ม้าซิกแซก(หลบสิ่งกีดขวาง)ได้แก่เด็กพิเศษจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทองบำบัด หรือการนำม้ามาช่วยในการบำบัด โดยมักได้ผลดีกับเด็กพิเศษกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเช่นกันการอยู่บนหลังม้าได้ดี จะต้องมีการทรงตัวที่ดี มีสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้า คือขาต้องหนีบไว้ข้างลำตัวม้าตลอดและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้า

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติ จังหวะการก้าวย่างของม้าใกล้เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์ เมื่อเด็กพิเศษได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้า ก็เปรียบเสมือนกับการได้ฝึกเดินด้วยตัวเอง

นอกจากนี้การนั่งบนหลังม้ายังเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ เพราะต้องขยับอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เสมือนการทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่ง

 

แกลเลอรี

แข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด
แข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด
แข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด
แข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด
แข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด
แข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด
แข่งขันขี่ม้าอาชาบำบัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ขี่ม้าอาชาบำบัดเด็กพิเศษม้าข่าวภาคกลางอ่างทอง

เนื้อหาโดย

Hiranyawat A.