Sanook77

COVID-19 แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

แม่ฮ่องสอนข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/8478/s__3711019.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ออกคำสั่งประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ( ฉบับที่ 3)

เนื่องด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในหลายอำเภอและมีแนวโน้มจะระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้างและการควบคุมพื้นที่

ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ห้ามให้ประชาชน เข้า-ออก พื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเวลา 22.00 น.- 04.00 น. เว้นแต่ทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับการอนุญาต

2. ให้ผู้อาศัยใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามไม่ให้ออกนอกเคหสถาน ในเวลา 22.00 น- 04.00 น.

3. ห้ามคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเด็ดขาด

 ยกเว้น

3.1 ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนประกาศนี้

3.2 เป็นผู้ที่นายกรัฐมนตรีให้การยกเว้น

3.3 เป็นบุคคลในคณะทูต ต่างประเทศ

4. ผู้ที่มีสัญชาติไทยเดินทางมาจากกรุงเทพและจังหวัดในปริมณฑลหรือจังหวัดที่เสี่ยงให้รายงานตัวกับ อสม.หรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ทุกราย เพื่อกักตัว 14 วันนับจากวันที่รายงานตัว

5. ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักต่างๆคัดกรองไข้ก่อนทุกครั้ง จัดทำทะเบียนคุมผู้บริการหากเป็นชาวต่างชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันที

หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

การออกประกาศคำสั่งดังกล่าว  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจากจะเป็นมาตรการเดียวที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งประกาศเคอร์ฟิวออกมานั้น พบว่าที่หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลห้วยผา ซึ่งเป็นเส้นทางออกไปสู่จุดผ่อนปรนชายแดนช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ปรากฏว่าในห้วงเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้ว ราษฎรในหมู่บ้านพบเห็นมีรถจากต่างถิ่น วิ่งเข้า-ออก หมู่บ้านและมีการขนคน ซึ่งคาดว่าเป็นต่างด้าว จากเชียงใหม่กลับเข้ามาเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมา โดยคาดว่าจะอาศัยช่องทางธรรมชาติเดินหลบด่านเจ้าหน้าที่กลับไปยังเมียนมา โดยไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนเหล่านั้นติดเชื้อโควิด จากพื้นที่เชียงใหม่บ้างหรือไม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่กำลังเป็นพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรค ฯ อย่างรุนแรง

                                    ---------------------------------------------

ทศพล / แม่ฮ่องสอน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคเหนือแม่ฮ่องสอนไวรัสโควิด19covid-19

เนื้อหาโดย

Tossapol B.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด! หนุ่มใหญ่ข้ามถนน ถูกกระบะชน ก่อนเก๋งชนซ้ำดับคาที่
ปทุมธานีข่าว

เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด! หนุ่มใหญ่ข้ามถนน ถูกกระบะชน ก่อนเก๋งชนซ้ำดับคาที่

โดยPrasit J./
สะพรึง! หนุ่มพเนจรชักตายปริศนา
ระยองข่าว
โดยAchara V./
ฟ้าผ่าเปรี้ยง เงินเกลี้ยงแทบสิ้นใจ! ฟ้าผ่าวัวตาย 11 ตัว เจ้าของเศร้าแทบหมดตัว
ร้อยเอ็ดข่าว
โดยSanook77 Regional/
โหลดเพิ่มเติม