Sanook77

โควิด-19 เฝ้าระวัง 44 ผีน้อยหลังกลับจากเกาหลีใต้ รวมยอดทั้งหมด 187 คน

ชลบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/7803/img_2989.jpg

เมื่อเวลา 01.14 น. ของวันที่ 9 มี.ค. 63 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ กองทัพเรือ อาคารรับรอง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มีคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้มาเพิ่มอีกจำนวน 44 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 28 คน ด้วยรถบัส 2 ชั้น จากสนามบินสุวรรณภูมิ

สรุปยอดรวมที่ศูนย์เฝ้าระวัง ตอนนี้มีคนไทยกลับจากเกาหลีรวมทั้งหมด 187 คน  ซึ่งทุกคนที่เข้ามาในศูนย์เฝ้าระวัง ต้องผ่าน การคัดกรองโรค ด้วยการวัดไข้ การฆ่าเชื่อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระ รองเท้า อุปกรณ์สื่อสาร ก่อนขึ้นห้องพัก

ซึ่งได้มีการคัดแยกชาย-หญิง จากกัน ในการเข้าพักเพื่อเฝ้าดูอาการ ห้องละ 3 คน โดยคนไทยที่กลับมาทั้งหมดจะถูกกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการตามแผนรับมือไวรัสโควิด-19

สำหรับรถบัสและพนักงานขับรถที่รับส่งคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีนั้น จะต้องจะผ่านการทำความสะอาด ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อตามขั้นตอน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะเดินทางกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคสู่ผู้ขับขี่ และผู้ใช้งานกับรถโดยสารหลังการปฏิบัติภารกิจ

คาดว่าจะมีคนไทยกลับจากเกาหลีทยอยเดินทางมายังอาคารรับรองสัตหีบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่กองทัพเรือสัตหีบสามารถพร้อมรับได้ 400 คน และสามารถจะขยายขีดความสามารถให้รองรับได้ถึง 750 คน เพื่อเฝ้าดูอาการต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไวรัสโควิด19ไวรัสโคโรนาไวรัสอู่ฮั่นผีน้อยเกาหลีข่าวภาคตะวันออกชลบุรี

เนื้อหาโดย

Samithsorn T.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

COVID-19 ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม
กรุงเทพมหานครข่าว

COVID-19 ไทยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม