Sanook77

สวยงาม สตรีผู้สูงอายุรวมกลุ่มทอผ้าเย็บถุงย่ามขาย สร้างรายได้

พะเยาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/721/gal-721-20190911022832-d05ffc.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2562 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านใหม่ หมู่ 2 ,3, 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ได้รวมกลุ่มกัน ทำการทอผ้า ด้วยมือ หรือด้วยเครื่องทอกี่ ให้เป็นผืนแล้วนำมาตัดเย็บเป็นถุงย่ามไว้จำหน่ายในชุมชน ตำบล ราคาถูก ใบละ 60 - 120 บาท แล้วแต่สีสันของผ้า

โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ใช้สถานที่ในวัดไชยมงคล บ้านใหม่หมู่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่รวมกลุ่มทำการทอผ้าและตัดเย็บถุงย่าม

นางเขียว ฟองคำ อายุ 65 ปี ประธานกลุ่มแม่บ้าน ทอผ้าบ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ หมู่ 2 ,3, 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รวมกลุ่มกัน ทำการทอผ้าฝ้ายด้วยมือ

โดยใช้เครื่องกี่ทอผ้า เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นถุงย่ามหรือถุงสะพายขายในชุมชนตำบล หนองล่ม ในราคา เริ่มตั้งแต่ 60 - 120 บาท ซึ่งในแต่ละวัน จะทำการทอและตัดเย็บถุงย่าม ได้วันละประมาณ 10 ถุงซึ่งผ้าที่ทอจะเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น นำมาผลิตเป็นถุงย่าม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นของที่ระลึกของฝากได้เป็นอย่างดี

กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ได้ใช้สถานที่ภายในวัดไชยมงคล ทำการทอผ้า และตัดเย็บ ถุงย่าม โดยจะมีกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ เข้ามาทำการ ตัวกันทอผ้าและเย็บถุงย่าม ทุกวัน หากผู้สนใจ ต้องการ ถุงย่าม ผ้า สามารถเข้ามาดูชม ได้ที่วัดไชยมงคล บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้ทุกวัน

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทอผ้าย่ามของที่ระลึกผู้สูงอายุข่าวภาคเหนือพะเยา

เนื้อหาโดย

Nirun B.