Sanook77

พระพุทธรูปหินทรายสีชมพูหนัก 25 ตัน แกะสลักนานกว่า 9 ปี

ลำปางไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/689/newproject.jpg

พระพุทธรูปหินทราย องค์สีชมพู น้ำหนักกว่า 25 ตัน ประดิษฐานในพระวิหารของวัดบ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อย่างงดงาม ผีมือการแกะสลักจากเจ้าอาวาส และช่างแกะสลักหิน ใช้เวลานานกว่า 9 ปี ที่บรรจงแกะหินทรายก้อนขนาดใหญ่จนสำเร็จ

ภายในพระวิหารวัดบ้านสาแพะ หมู่ 3 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธรูปที่แกะสลักมาจากหินทรายสีชมพู ปางสมาธิน้ำหนักรวมกว่า 25 ตัน ตั้งประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะกราบไหม้บูชา ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักมาจากหินทราย องค์ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ องค์พระมีสีออกชมพูอ่อนงดงาม

ซึ่งทางวัดบ้านสาแพะ โดยพระครูสันติ พนารักษ์ เจ้าอาวาสฯ ได้เปิดให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้บูชาตลอด ไม่มีวันหยุด ซึ่งว่าจะมาเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทราย ทางเจ้าอาวาสได้เล่าว่า ก่อนหน้าที่จะมาบวชเป็นพระนั้นตนเองมีความชอบในแกะสลัก ชอบศึกษาเล่าเรียนตามที่ต่างๆจนมีความรู้ติดตัวมาบ้าง จนบวชเป็นพระได้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ ซึ่งหลังจากเสร็จกิจสงฆ์แล้วก็จะออกเดินทางหาหินก้อนขนาดต่างๆ มาแกะสลัก เพื่อที่จะตกแต่งเสริมในวัดเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาประวัติทางพระพุทธศาสนาและก็ได้ริเริ่มพัฒนาวัดขึ้นมาเรื่อยๆ จนสร้างพระวิหารขึ้นมา แต่ยังไม่มีองค์พระประธาน จึงมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านคณะศรัทธา

เมื่อปี 2544 จึงได้ออกหาหินขนาดใหญ่เพื่อที่จะมาแกะสลักองค์พระประธาน จนกระทั่ง ได้พบกับหินทรายขนาดใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายจึงได้ริเริ่มเคลื่อนย้ายหินก่อนดังกล่าวมาที่วัดแห่งนี้ จากนั้นก็เริ่มเจาะหินและแกะสลักหินโดยมีการร่วมมือทั้งเจ้าอาวาสวัดฯและช่างแกะสลักโดยใช้เวลานานกว่า 9 ปี จึงสำเร็จและได้มีพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธรูปหินทรายประดิษฐานในพระวิหารเมื่อปี 2553

นอกจากนี้ภายในพระวิหารได้มีการวาดภาพ ถึงที่มาที่ไปไปการริเริ่มค้นหาหิน เคลื่อนย้ายและแกะสลักพระพุทธรูปหินทราย เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบที่มาที่ไปอย่างเข้าใจง่าย นอกจากนี้นอกพระวิหารได้มีการวาดภาพจิตรกรรมต่างๆ รวมไปถึงหินแกะสลักลวดลายต่างๆที่สวยงามรอบๆพระวิหารเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาเข้าใจในธรรมะอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระพุทธรูปไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคเหนือลำปาง

เนื้อหาโดย

Khwansuriyan S.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งเดียวในเมืองไทย พระอุโบสถสมเด็จอรหันต์ 1250 องค์
อ่างทองไลฟ์สไตล์

หนึ่งเดียวในเมืองไทย พระอุโบสถสมเด็จอรหันต์ 1250 องค์

โดยThrongvut K./