Sanook77

เกษตรกรแม่สรวยร้องกรมชลฯ ขออ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างแก้ภัยแล้งและน้ำท่วม

เชียงรายข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/651/newproject.jpg

10 กันยายน 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานนำคณะเจ้าหน้าที่ชลประทานและสื่อมวลชน  ลงพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  เพื่อพบปะกลุ่มชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวนาและชาวสวนลำใย หลังชาวบ้านได้มีหนังสือไปยังกรมชลประทาน เพื่อขอติดตามเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ที่ได้มีการร้องขอไปนานกว่า 20 ปี แต่ถูกทางกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอคัดค้าน จนสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก

โดยนายนิกร อภัยพนันธ์ อายุ 52 ปี กล่าวว่าชาวบ้านกว่าร้อยละ 90 ใน 22 หมู่บ้าน ของ ต.ป่าแดด ต้องอาศัยน้ำจากลำน้ำแม่ตาช้างมาใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แต่ที่ผ่านมาเมื่อฤดูฝนก็เกิดน้ำป่าไหลหลากไปหมด ในช่วงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรทำให้เกิดการแย่งน้ำกันตั้งแต่บนดินจนถึงใต้ดิน หากมีการสร้างเขื่อนจะมีผลดีอย่างมากต่อชาวบ้านไม่เพียงแต่ใน ต.ป่าแดด เท่า ยังมีอีก 4 ตำบลใน อ.แม่สรวย และอีกอย่างน้อย 4 อำเภอรวมไปถึง จ.พะเยาที่จะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เพราะลำพังเขื่อนแม่สรวยที่มีอยู่น้ำจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่อื่นแต่คนแม่สรวยจริงไม่ได้ใช้น้ำเหล่านั้น ที่ผ่านมีเอ็นจีโอมาปลุกระดมชาวบ้านให้เกิดความกลัวว่าอ่างจะแตกบ้างอะไรบ้างทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่อยากให้มีแต่ปัจจุบันทำคนเห็นชอบหมดเพราะต้องให้เข้ามาแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

ด้านนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่าชาวบ้านได้ขอให้ทางกรมชลประทานเร่งทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ ของอ่างแม่ตาช้างให้เร็วขึ้น เนื่องจากชาวบ้านรอกันมานานกว่า 20 ปี  พื้นที่มีนาข้าวและสวนลำใยจำนวนหลายหมื่นไร่แต่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง และอิทธิพลพายุโพดุลช่วงที่ผ่านก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตรท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและถนนภายในหมู่บ้าน  จริงๆแล้วสภาพของพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ หากมีการสร้างอ่างจะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตร ถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความเหมาะสม

นายเฉลิมเกียรติกล่าวว่าเดิมพื้นที่มีฝายกั้นแม่น้ำประมาณ 3 แห่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 4,000-5,000 ไร่ หากสร้างอ่างและสร้างท่อส่งน้ำเพิ่มโดยระบายน้ำไปยังฝายทั้ง 3 แห่ง จะทำให้อ่างโปรยน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรได้กว่า 10,000 ไร่ สามารถนำน้ำไปใช้ทำนาหรือทำสวนผลไม้ได้อย่างทั่วถึงทุกแปลง อดีตที่ไม่มีการสร้างเพราะเป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกัน แต่ปัจจุบันชาวบ้านมีความต้องการซึ่งหากสร้างเสร็จความอุดมสมบูรณ์ก็จะตามมาลดปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ลดปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจลดปริมาณน้ำท่วมให้น้อยลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน กล่าวว่าเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานสร้างขึ้นมาจะคำนึงถึงคือความมั่งคงแข็งแรง สร้างแล้วประชาชนต้องนอนหลับไม่กังวลกับเรื่องภัยพิบัติที่จะตามมา โดยจะมีการออกแบบที่ได้มาตรฐานของโลก ตั้งแต่ฐานราก ประเภทของดินใช้บดอัดหรือการทำสิ่งกีดขวางทางน้ำ จ.เชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบในเรื่องของแผ่นดินไหว ซึ่งตรงนี้ยืนยันแล้วพื้นที่ไม่มีผลกระทบในเรื่องของแผ่นดินไหวโดยมีการดูในเรื่องของเครื่องมือในการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและสอบถามข้อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่ หากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่ามีความเหมาะสมและทางพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำเข้าที่ประชุม ครม. ก็จะมีงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างอย่างแน่นอน ซึ่งโครงการหากได้รับการอนุมัติก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปีก็จะสำเร็จ

ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2536 อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) จึงต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เพื่อประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยการก่อสร้างจะใช้งบก่อสร้างประมาณ 815 ล้านบาท จากการออกแบบเบื้องต้น จะมีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนที่มีความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร ความยาวเขื่อน 657 เมตร ความสูง 42 เมตร มีอาคารระบายน้ำล้นยาว 70 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 259.5 ลบ.ม./วินาที รวมถึงมีท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร  ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 31 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้วย และตำบลแม่พริก มีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 17,200 ไร่

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งน้ำท่วมกรมชลประทานข่าวภาคเหนือเชียงราย

เนื้อหาโดย

Rienchai J.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสนรู้! เจ้าทองดีกระทิงป่า หนีแล้งมาหากินที่สวนลุงโชค รอบ3
นครราชสีมาข่าว

แสนรู้! เจ้าทองดีกระทิงป่า หนีแล้งมาหากินที่สวนลุงโชค รอบ3

โดยPrasit T./
โหลดเพิ่มเติม