Sanook77

เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่ และเทศกาลของขวัญปีใหม่

มุกดาหารไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/5841/1er56.jpg

มุกดาหาร- เปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่  และเทศกาลของขวัญปีใหม่"  กระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างความสุข  สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน  

วันที่ 22 ธ.ค. 62  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่ จังหวัดมุกดาหารและเทศกาลของขวัญปีใหม่" ณ บริเวณลานด้านข้างตลาดมารวย  ถนนชยางกูร  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เทศกาลของขวัญปีใหม่" ในวันนี้ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างความสุข  สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน  

ด้านนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า  งาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่ จังหวัดมุกดาหาร และเทศกาลของขวัญปีใหม่" ในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ การจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและกำหนดให้มีการ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานด้านข้างตลาดมารวย ถนนชยางกูร อำเภอเมืองมุกดาหาร ภายใต้ชื่องาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่ จังหวัดมุกดาหาร และเทศกาลของขวัญปีใหม่  

การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานจากตลาดมารวยอย่างดียิ่ง

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัด เช่น หมูหันแก่งกะเบา โคขุนหนองสูง  ผลิตภัณฑ์ OTOP  ของดีจังหวัด  สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

 

แกลเลอรี

เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่
เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่
เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่
เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่
เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่
เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่
เปิดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนมุกเมืองใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชิมช้อปใช้กินเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุกดาหาร

เนื้อหาโดย

Anusak S.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อชิมช้อปใช้รอบเช้านี้เพียง 9 นาทีเต็มแล้ว
กรุงเทพมหานครข่าว

ลงชื่อชิมช้อปใช้รอบเช้านี้เพียง 9 นาทีเต็มแล้ว

โดยINN News/