Sanook77

โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวันคริสต์มาส ประจำปี 2562

ชลบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/1/5734/1df.jpg

ที่โรงเรียนอักษรพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมวันคริสต์มาส "สติวเด้นท์ แอคทิฟวิตี้ แอนด์ คริสต์มาส ปาร์ตี้" (Student Activities & Christmas Party) โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

โดยภายในงานมีการแสดงดนตรีและร่วมร้องเพลงวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงการแสดงบนเวทีของน้องๆ หนูๆ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ที่ขึ้นไปเต้นประกอบเพลง

ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางพ่อแม่ผู้ปกครองที่พากันมาให้กำลังใจและชมความสามารถของบุตรหลานตัวเองกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ทางโรงเรียนอักษรพัทยา ยังจัดให้มีโซนถ่ายภาพและซุ้มกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ สอยดาวรับโชค และเต๊นท์กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนร่วมทำกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์.

แกลเลอรี

โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คริสมาสโรงเรียนกิจกรรมข่าวภาคตะวันออกชลบุรี

เนื้อหาโดย

Teerarak S.