Sanook77

พิจิตรแล้งหนัก! แม่น้ำยมหน้าอำเภอโพธิ์ประทับช้างแห้งขอด

พิจิตรข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/4881/sanook77.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า “แม่น้ำยมที่ไหลผ่านในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเริ่มแห้งขอดลง โดยเฉพาะที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยม หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หลังศาลพระเจ้าเสือ ซึ่งเป็นพื้นที่แม่น้ำยมไหลผ่านตอนกลางของจังหวัด ระดับในแม่น้ำได้แห้งจนเห็นผืนทรายท้องแม่น้ำยมตลอดทั้งแม่น้ำ  

บริเวณตอม่อสะพานแม่น้ำยมแห้งจนเห็นบริเวณด้านล่างของตอม่อ บริเวณที่เคยเป็นท้องน้ำสูงแต่ปัจจุบันน้ำได้ลดระดับลงจนแห้งจนเห็นผืนทรายทั่วทั้งบริเวณแม่น้ำ ส่งผลกับกับประชาชนเนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง ต้องขาดน้ำจากแม่น้ำยมขึ้นมาทำการเกษตร และคาดจะขาดน้ำแคลนน้ำตลอดช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำ ส่งผลให้แม่น้ำยมเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ และภัยแล้งซ้ำซากเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา

ทางด้าน นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณกักเก็บที่น้อย โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 5,830 ลบ.ม. สามารถใช้การได้ 2,030 ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณ 5,132 ลบ.ม. สามารถใช้การได้ 2,282 ลบ.ม. และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณ 481 ลบ.ม. สามารถใช้การได้ 438 ลบ.ม.

นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำยม ซึ่งในปีนี้ จังหวัดพิจิตร คาดการณ์สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และขาดแคลนน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้แก่ อำเภอสามง่ามและอำเภอบึงนาราง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำยมไหลผ่าน และมีปริมาณลกลงจนแห้งขอด

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่เตรียมเฝ้าระวังไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ

แกลเลอรี

พิจิตรแม่น้ำยมหน้าอำเภอโพธิ์ประทับช้างแห้งขอด
พิจิตรแม่น้ำยมหน้าอำเภอโพธิ์ประทับช้างแห้งขอด
พิจิตรแม่น้ำยมหน้าอำเภอโพธิ์ประทับช้างแห้งขอด
พิจิตรแม่น้ำยมหน้าอำเภอโพธิ์ประทับช้างแห้งขอด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แม่น้ำยมหน้าแล้งภัยแล้งข่าวภาคกลางพิจิตร

เนื้อหาโดย

Uthai K.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณแล้ง "แม่น้ำยม" เหลือน้ำไม่ถึงเมตร วอนเกษตรกรงดทำนาปรัง

สัญญาณแล้ง "แม่น้ำยม" เหลือน้ำไม่ถึงเมตร วอนเกษตรกรงดทำนาปรัง

โดยUthai K./