Sanook77

พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่

แม่ฮ่องสอนข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/4708/1vf5.jpg

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางอโนชา มุ่งมิตรภาพ ผู้ดูแลบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวานที่ผ่านมา ได้มีคณะครูและอาจารย์จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหว่าโน , โรงเรียนบ้านแม่อูคอ และ โรงเรียนบ้านคำสุข นำเด็กนักเรียนจำนวน 167 คน ซึ่งเป็นเด็กชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง และอาศัยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยพบว่าเด็ก ๆ มีความสุขและชอบแช่น้ำร้อนเป็นอย่างมาก

นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ เปิดเผยว่าการนำเด็กมาแช่น้ำร้อน ที่บ่อน้ำร้อนหนองแห้งดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ทัศนศึกษา ) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติและคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ กล่าวต่อไปว่า การนำเด็กมาทัศนศึกษาส่วนหนึ่งเป็นการทำให้เด็กชาวเขาเหล่านั้น ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด

ถึงแม้ว่าเด็กจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีโอกาส สาเหตุมาจากความยากจนและไม่มีคนพาไป ทั้งที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนัก ได้แต่มองรถของนักท่องเที่ยวที่วิ่งผ่านโรงเรียนไปมาทุกวัน

 

แกลเลอรี

พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่
พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่
พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่
พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่
พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่
พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่
พาเด็กน้อยเที่ยวบัวตองลองน้ำแร่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

น้ำแร่อากาศหนาวน้ำพุร้อนข่าวไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคเหนือแม่ฮ่องสอน

เนื้อหาโดย

Tossapol B.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อัศจรรย์ใจ! ชาวบ้านพบน้ำพุโบราณนำไปดื่มใช้ช่วงหน้าแล้ง
สตูลข่าว

อัศจรรย์ใจ! ชาวบ้านพบน้ำพุโบราณนำไปดื่มใช้ช่วงหน้าแล้ง

โดยThatchaphorn S./