Sanook77

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย ชูคลิกนิกคุณภาพผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/468/1a4.jpg

แพทย์หญิง เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า จากรายงานของ World Corporation aging ปี 2017 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุอยู่ที่ 16.9% และอีกสองปีเท่านั้นประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 20% เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในฐานะที่ดูแลสุขภาพภาคประชาชนจึงเตรียมพร้อมด้วยการเปิดคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพมาตั้งแต่ปี 2557

โดยผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถเข้าตรวจคัดกอรงที่ห้องตรวจเวชปฏิบัติหรือห้องตรวจเวชกรรมหากพบอาการเจ็บป่วยมีการใช้ยาเกิน10 ชนิดขึ้นไป ไม่สามารถอยู่คนเดียวหรือต้องมีผู้ดูแลก็จะส่งไปยังคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพชั้น 8 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี

ซึ่งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพนี้จะเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงพฤหัสบดีเวลา 08.00-12.00 น. โดยผู้เข้ารับบริการจะถูกซักประวัติ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI,Vital sign ประเมินอาการผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ก่อนที่แพทย์จะให้การตรวจรักษาตามปัญหาของผู้ป่วยสูงอายุ เน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพหากไม่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มก็จะทำบัตรนัดมาพบครั้งต่อไป

1a2

หากพบอาการของโรคเพิ่มก็จะส่งไปปรึกษาสหสาขาวิชาชีพก่อนนัดหมายเข้ามาติดตามอาการเป็นระยะๆ ไม่เพียงการรักษาเท่านั้นทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ยังได้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัยและเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสากับชมรม yellow birds

ด้านแพทย์หญิง พลอย เรืองสินภิญญา แพทย์อายุรกรรมด้านผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บอกถึงการดูแลผู้เข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเกี่ยวกับ โรคที่พบได้บ่อย สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ตลอดจนวิธีดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพร้อมด้วยนักจิตวิทยาและนักโภชนาการที่บอกถึงอาหารเหมาะสำหรับผู้สูงวัยและการดูแลสุขภาพใจให้ผู้สูงอายุในบ้าน

นอกจากนั้นนายแพทย์ทิวา เกียรติปานอภิกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม ยังได้แนะนำวิธีป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบรวมถึงเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ในโครงการ ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคมศกนี้ ณ ห้องอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. สำหรับนางประไพพรรณ วงศ์จิระศักดิ์ ซึ่งใช้บริการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มานานถึงสิบปีได้เล่าว่าตนประทับใจการให้บริการของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพว่าเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดี ยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการและอาการเจ็บป่วยของตนก็ดีขึ้นตามลำดับอีกด้วย

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จิตอาสาโรงพยาบาลผู้สูงอายุคลินิกข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน