Sanook77

สมาชิกสหภาพแรงงานโรงงานกระดาษ เดินขบวนยื่นหนังสือสนับสนุนขยายกิจการฯ ต่อ ผวจ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/463/1.jpg

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. สมาชิกและคณะกรรมการสหภาพแรงงานโรงงานกระดาษแห่งหนึ่ง ประมาณ 150 คน นำโดย นายสุชิน ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้เดินขบวนพร้อมถือป้ายไวนิลใจความหลักๆ ว่า “สหภาพแรงงานสนับสนุนการขยายโรงงานกระดาษทิชชู่ เพื่อปากท้อง เพื่อครอบครัวพนักงาน หากไม่มีโรงงานพนักงานได้รับความเดือดร้อน” มาถึงบริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี  

และได้ยื่นหนังสือต่อ นางอัมพรรณ์  ธีรภาพธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และได้เดินต่อไปยังหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีโดยได้ยื่นหนังสือต่อ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  แต่ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ได้ส่ง นายชัยชนะ เรืองแก้ว นิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับมอบ

นายสุชิน ประธานสหภาพแรงงานบริษัทได้กล่าวว่า ทางสหภาพแรงงานฯ ขอสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัท เนื่องจากว่า ทางบริษัทได้เปิดทำการมาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว มีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน ถึงแม้ว่ายอดการสั่งผลิตกระดาษจะน้อยลงเนื่องจากสังคมยุคนี้เข้าสู่ยุคดิจิตอล หลายบริษัทที่เป็นสำนักพิมพ์หรือแม้กระทั่งทีวีหลายแห่งได้ปิดตัวลง ทำให้พนักงานตกงาน

แต่ทางบริษัทฯ ได้มีความห่วงใยในตัวพนักงานจึงขยายกิจการอื่นหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอดของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ คนงาน ครอบครัวคนงาน และทำให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และจังหวัดสิงห์บุรี และหากว่ามีเหตุอันใดที่ต้องหยุดกิจการ ก็ย่อมมีผลกระทบต่อครอบครัวคนงานกว่า 300 ชีวิตที่จะต้องได้รับความเดือดร้อน จึงเป็นเหตุที่ทำให้ทาง สหภาพฯ ต้องเคลื่อนไหวมายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการ และสนับสนุนการจัดประชุมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการขยายโรงงานฯ ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ของ บริษัทฯ ในวันที่ 31 ส.ค.62 ต่อไป 

ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์คู่ขนานฯ ในการสนับสนุนการประกอบกิจการของบริษัท หลังจากในห้วงที่ผ่านมา มีกลุ่มราษฎรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ผลิตเพื่อใช้เฉพาะภายในโรงงานกระดาษ อย่างต่อเนื่อง

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โรงงานกระดาษประท้วงข่าวภาคกลางสิงห์บุรี

เนื้อหาโดย

Nuttanara P.