Sanook77

เตรียมเปิดตัว "หมู่บ้านป่าป๋วย" แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดลำพูน

ลำพูนไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/452/newproject(4).jpg

“หมู่บ้านป่าป๋วย” หมู่บ้านอินทรีย์แห่งใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากระจายรายได้ชุมชน

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานและทำการเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านป่าป๋วย หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Valley) แห่งใหม่ ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งกระทรวงได้ทำการอบรมเกษตรกรในเรื่องระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับช่วงการผลิต ประสานจัดหาช่องทางการตลาด ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า และต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม

ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการสร้างให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเกิดการขยายตัวสู่ Local to Economy ต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสู่ตลาดโลกได้

ทั้งนี้ หมู่บ้านป่าป๋วย ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Organic Thailand รวมถึงมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล ส่วนการแปรรูปมีมาตรฐาน อย. HALAL และมีการบริหารจัดการระบบตลาดในชุมชนของตนเอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หมู่บ้านป่าป๋วยหมู่บ้านอินทรีย์กระจายรายได้ชุมชนพาณิชย์จังหวัดลำพูนไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคเหนือลำพูน

เนื้อหาโดย