Sanook77

สวยงาม! ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่งรอรับนักท่องเที่ยว

ยโสธรไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/4396/1v5.jpg

ที่ทุ่งดอกบัวแดง บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะพากันเดินทางเข้าไปเที่ยวชมความงามของทุ่งบัวแดงแห่งนี้ในช่วงฤดูหนาวนี้

ซึ่งขณะนี้ดอกบัวกำลังออกดอกสีแดงบานสะพรั่งเต็มบึงน้ำแล้ว แซมไปด้วยนกเป็ดน้ำนาๆชนิด นับหมื่นตัว ลอยล่องเป็นฝูง ปะปนดอกบัวแดงบานสะพรั่ง อย่างเป็นธรรมชาติ รอให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้าไปเที่ยวชมและบันทึกภาพกลับไปเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรงแห่งนี้ได้มีการค้นพบเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและทางจังหวัดยโสธรจึงได้มีการสนับสนุนผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

โดยเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านเรียกบริเวณแหล่งน้ำหนองเลิง บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ต่อมาได้มีดอกบัวแดงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากจนเต็มพื้นที่

ทางอำเภอมหาชนะชัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และจังหวัดยโสธร จึงได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 90 ไร่

เมื่อปีที่ผ่านจึงมีนักท่องเที่ยวที่สนใจต่างพากันเดินทางไปเที่ยวชมทุ่งบัวแดงบ้านสำโรงแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยดอกบัวจะเริ่มออกดอกในช่วงต้นเดือนธันวาคม ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

และช่วงเวลาที่เหมาะในการไปเที่ยวชมทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง คือเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เรื่อยไปจนถึงประมาณเที่ยงวันซึ่งเป็นช่วงที่ดอกบัวกำลังบานสะพรั่งสวยงามหลังจากนั้นดอกบัวแดงก็จะเริ่มหุบ

นอกจากที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของดอกบัวแดงแล้วที่นี่ยังมีนกเป็ดน้ำหลายพันตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยเพราะภายในทุ่งบัวแดงได้มีนกเป็ดน้ำจำนวนมากพากันเข้าไปอาศัยและหากินอยู่ภายในทุ่งบัวแดงแห่งนี้เป็นประจำทุกวันทำให้สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่หาไม่ได้ง่ายๆอีกแล้ว

จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติท่ามกลางทุ่งดอกบัวแดงบานสะพรั่งเต็มพื้นน้ำในช่วงฤดูหนาวนี้

 

 

 

แกลเลอรี

ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่ง
ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่ง
ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่ง
ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่ง
ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่ง
ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่ง
ทุ่งบัวแดงบานสะพรั่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือยโสธร

เนื้อหาโดย

Samai K.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชวนเที่ยวชมถนนดอกจานบานสะพรั่ง เก็บตะวันที่เขื่อนมูลบน

ชวนเที่ยวชมถนนดอกจานบานสะพรั่ง เก็บตะวันที่เขื่อนมูลบน

โดยSanook77 Regional/
โหลดเพิ่มเติม