Sanook77

กล้องตรวจจับความเร็วใหม่ไฉไลกว่าเดิม เริ่มนำร่องใช้หวังลดอุบัติเหตุ

เชียงใหม่ข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/4368/newproject.jpg

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และนักวิจัยโครงการวิเคราะห์ผลของระดับความเข้มงวดของการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความรู้การใช้กล้อง ตรวจจับความเร็วแบบพกพา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 16 เครื่อง ให้กับตำรวจจราจร ตำรวจทางหลวง และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพื้นที่การทดสอบการใช้กล้อง เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้งาน โดยใช้จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องของประเทศในการใช้งานกล้อง

พลตำรวจตรี พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่ากล้องตรวจจับความเร็วแบบพกพา นำมาใช้ป้องปรามและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ประกอบด้วย อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง ใช้ตรวจจับความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการดำเนินการต้องเปิดเผยสง่างาม และจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ตรวจจับ เพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าไม่ใช่การดักจับ แต่เป็นการป้องปรามและจะกวดขันอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นจุดที่เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียบ่อยครั้ง เพื่อให้อุบัติเหตุลดลง

รองศาสตราจารย์ ลำดวน ศรีศักดา ที่ปรึกษาโครงการฯ บอกว่า จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตสูงมาก โดยในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 545 ราย และปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 600 ราย สิ่งจำเป็นต้องทำเป็นอันดับแรกคือลดอุบัติเหตุ โดยใช้กล้องตรวจจับแบบพกพา เคลื่อนย้ายและกระจายจุดได้ง่าย เจ้าหน้าที่ต้องมีความชำนาญในการใช้ อุปกรณ์นี้มีความทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ไกลถึง 2 กิโลเมตร แต่มีระยะหวังผล เห็นทะเบียนรถชัดเจนในระยะ 200 เมตร โดยได้รับงบประมาณ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดซื้อกว่า 700 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ตามเส้นทางทั่วทั้งประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กล้องตรวจจับความเร็วกล้องตรวจจับความเร็วแบบพกพากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข่าวภาคเหนือเชียงใหม่

เนื้อหาโดย

Eakapong P.