Sanook77

อบจ.มุกดาหาร ปรับปรุงถนนสายบ้านคำพอก – บ้านภูเขาทอง

มุกดาหารข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/4274/sanook77.jpg

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.มุกดาหาร ได้นำเครื่องจักรหนักพร้อมด้วยหินลาดยางเข้าปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านคำพอก–บ้านภูเขาทอง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.405  กิโลเมตร 

เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง จึงขอให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลโนนยาง อ.หนองสูง เป็นการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

โดยถนนสายดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านคำพอก–บ้านภูเขาทอง ระยะทาง 1.405  กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร–บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนจำนวนมาก ใช้เส้นทางนี้คมนาคมสัญจร รวมทั้งใช้บรรทุกสินค้าทางการเกษตร เพื่อนำไปขายและเป็นเส้นทางที่ใช้ในการท่องเที่ยว

ดังนั้นองค์การบริหารส่วยจังหวัดมุกดาหารได้เร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางดังกล่าวต่อไป

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ซ่อมถนนถนนพังข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุกดาหาร

เนื้อหาโดย

Anusak S.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คนดีของสังคม! ชื่นชมคุณยายขุดดินถมหลุมถนนชำรุด

คนดีของสังคม! ชื่นชมคุณยายขุดดินถมหลุมถนนชำรุด

โดยWirote K./