Sanook77

ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐิน หลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง

เพชรบูรณ์ข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/3653/sanook77.jpg

ชาวบ้าน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดีใจแห่ทำบุญกฐินวัดม่วงเย็น ต.น้ำเฮี้ย หลังเคยเป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดม่วงเย็น ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชนชาวบ้านกุดโก หมู่ 4 ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จำนวนมาก ต่างหลั่งไหลเข้าร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยมีนางสาวจิราภรณ์ เทืองน้อย สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร เป็นเจ้าภาพร่วม ถวายผ้าพระกฐินและพร้อมของบริวารแก่พระสงฆ์ โดยมีพระครูปลัด ธัชพล กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดม่วงเย็น เป็นผู้รับมอบยอดเงินกฐิน เพื่อนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มีผู้ร่วมทำบุญ ไปทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

และในคราวเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อ่านตราตั้งวัดม่วงเย็น แล้วนำถวายประธานสงฆ์ เพื่อมอบตราตั้งให้แก่เจ้าอาวาสวัดม่วงเย็น ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา หลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อราวปี 2538 ที่วัดม่วงเย็นแห่งนี้ ได้กลายเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ก่อนปล่อยทิ้งร้างตามสภาพ

กระทั่งเมื่อช่วงปี 2558 พระครูปลัด ธัชพล กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดม่วงเย็น ได้เข้ามาจำพรรษา พร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาวัด จนกลับมาได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้าน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป จนนำไปสู่ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศยกวัดม่วงเย็น (ร้าง) สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

แกลเลอรี

ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐินหลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง
ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐินหลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง
ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐินหลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง
ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐินหลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง
ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐินหลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง
ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐินหลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง
ชาวบ้านดีใจแห่ทำบุญกฐินหลังวัดร้างกลับมามีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอีกครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทำบุญกฐินวัดม่วงเย็นวัดร้างข่าวภาคกลางเพชรบูรณ์

เนื้อหาโดย

Amaorn T.