Sanook77

วิกฤติฝนแล้งโคราช พืชเกษตรเสียหาย 2.06 ล้านไร่ 26 อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติ

นครราชสีมาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/333/02.jpg

วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานในพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า ส่งผลชาวบ้านหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจากข้อมูลสรุปสาธารณภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด ระบุว่า มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย สถานการณ์ฝนแล้ง ฯ รวม 26 อำเภอ  203 ตำบล  3 เทศบาลตำบล  2,481  หมู่บ้าน ราษฎร 370,968 ครัวเรือน 650,581 คนได้รับความเดือดร้อน  และมีพืชไร่เสียหาย 2,844,292 ไร่

ซึ่งในจำนวนนี้ มี 20 อำเภอ 159 ตำบล  2  เทศบาลตำบล 39  ชุมชน 2,278 หมู่บ้าน ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนแล้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือและชดเชยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ตามมาตรการต่างๆ

ขณะเดียวกัน  พื้นที่การเกษตรที่มีการเพาะปลูกไปแล้วทั้งหมด 5,727,185 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3,271,354 ไร่ ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 482,668 ไร่   ,มันสำปะหลัง 1,280,042 ไร่ และอ้อยโรงงาน 693,121 ไร่ ได้รับความเสียหายแล้ว 2,059,298 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 1,595,731 ไร่ , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 231,284 ไร่ , มันสำปะหลัง 42,562 ไร่ และอ้อยโรงงาน 53,100 ไร่ 

ซึ่งนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และอำเภอทุกอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายตามหลักเกณฑ์จากสถานการณ์ภาวะฝนแล้ง กรณีนาข้าวแห้งตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง พร้อมกับให้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้ง เพื่อนำเงินทดรองราชการฉุกเฉินมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย

ส่วนหมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องเร่งแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือ เข้าถังน้ำกลางและเข้าระบบประปาหมู่บ้าน มี 15 อำเภอ 39 ตำบล 64 หมู่บ้าน  ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคที่คาดว่า จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย รับผิดชอบอำเภอพิมาย อำเภอห้วยแถลง และอำเภอคง , สาขาด่านขุนทด รับผิดชอบอำเภอด่านขุนทด และสาขาโนนสูง รับผิดชอบอำเภอโนนสูง ซึ่งได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้ว ด้วยการวางท่อต่อเข้าเครื่องสูบน้ำของชลประทาน  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบดึงน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเข้ามาเติม   ส่วนการประปาอื่นๆ ได้แก่ สาขานครราชสีมา , ปากช่อง ,ครบุรี ,สีคิ้ว ,ปักธงชัย ,โชคชัย และชุมพวง   มีแหล่งน้ำดิบสามารถใช้ได้เกินกว่า 100 วัน

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งหน้าแล้งข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

เนื้อหาโดย

Prasit T.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสนรู้! เจ้าทองดีกระทิงป่า หนีแล้งมาหากินที่สวนลุงโชค รอบ3

แสนรู้! เจ้าทองดีกระทิงป่า หนีแล้งมาหากินที่สวนลุงโชค รอบ3

โดยPrasit T./
โหลดเพิ่มเติม