Sanook77

ตำบลเสาหิน ความสวยงามทางธรรมชาติที่น่าหลงใหล

แม่ฮ่องสอนไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/3279/gal-3279-20191104054047-e5eee.jpg

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง มีตำบลหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา คือตำบลเสาหิน

เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบล ”เสาหิน” เพราะ พื้นที่บริเวณใกล้หมู่บ้าน ได้เกิดเสาหินขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ง”เสาหิน”เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากดินบนภูเขาสูงถูกกัดเซาะของลมและฝนอย่างต่อเนื่อง

เป็นเหตุให้ดินทรุดตัวลง จึงทำให้เกิดเป็นดินผสมหินตั้งเป็นแท่ง สูงประมาณ 2-3 เมตร ตั้งอยู่เป็นหลักเขตกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ตำบลเสาหิน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของตำบลเสาหินทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตป่า 3 แห่ง ดังนี้

1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

2.เขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน

3.เขตป่าสงวนแห่งชาติ

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเสาหินเป็นถนนลาดยาง แต่สำหรับเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ต่อ หมู่บ้าน และการเดินทางไปชมเสาหิน เป็นถนนดินและลำห้วย การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยในป่าเขาที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในเมืองใหญ่

แกลเลอรี

ตำบลเสาหิน
ตำบลเสาหิน
ตำบลเสาหิน
ตำบลเสาหิน
ตำบลเสาหิน
ตำบลเสาหิน
ตำบลเสาหิน
ตำบลเสาหิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเสาหินเสาหินภูเขาป่าไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคเหนือแม่ฮ่องสอน

เนื้อหาโดย

Tossapol B.