Sanook77

อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนน้ำเหลือ 59 เปอร์เซ็นต์ พบผักตบชวาอื้อ

กาฬสินธุ์ข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/2898/sanook77.jpg

จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่งพบระดับน้ำไม่เท่ากัน บางแห่งมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุ บางแห่งปริมาณน้ำเหลือครึ่งอ่าง เนื่องจากสภาพอ่างแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน โดยที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 2.1 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 59 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งทางชลประทานมั่นใจว่าน้ำจะเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค อย่างแน่นอน

แต่จากการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนกลับพบว่ามีผักตบชวาเศษวัชพืชอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการขุดลอกออกแล้วแต่ช่วงนี้กลับพบว่าผักตบชวาเศษวัชพืชได้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว โดยชาวบ้านบอกว่าผักตบชวาที่มีจำนวนหนาแน่นจะส่งผลให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขินทำให้น้ำอาจจะไม่เพียงพอ เพราะอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตน้ำประปาใช้การทั่วเมืองกาฬสินธุ์ จึงอยากให้มีการขุดลอกเอาผักตบชวาออกอีกครั้งเพื่อสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมาก เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค สามารถผ่านช่วงหน้าแล้งไปได้

แกลเลอรี

อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนน้ำเหลือ 59 เปอร์เซ็นต์
อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนน้ำเหลือ 59 เปอร์เซ็นต์
อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนน้ำเหลือ 59 เปอร์เซ็นต์
อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนน้ำเหลือ 59 เปอร์เซ็นต์
อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนน้ำเหลือ 59 เปอร์เซ็นต์
อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนน้ำเหลือ 59 เปอร์เซ็นต์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนห้วยสีทนภัยแล้งหน้าแล้งข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์

เนื้อหาโดย

Yongyut P.