Sanook77

สตรีทอาร์ตบนศาลาการเปรียญ-กำแพงวัดแห่งแรกของไทย

เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/2743/newproject(2).jpg

ภาพจิตรกรรมบนกำแพงหรือศิลปะแนวสตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในอดีตชุดนี้ สร้างรอยยิ้มปนความแปลกใจให้กับผู้ที่พบเห็น เพราะศิลปะบนกำแพงชุดนี้ ไม่ได้ถูกวาดตามกำแพงหรืออาคารข้างถนนเหมือนที่เราคุ้นตา แต่ถูกวาดลงบนผนังอาคาร “ศาลาการเปรียญ” ของวัดศรีนวรัฐ หรือ วัดทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยศิลปะศิลปะบนกำแพงแนวนี้ นับเป็นครั้งแรกในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสร้างศิลปะของไทย

ภาพวาดชุดนี้ เล่าถึงบรรยากาศของ “กาดใต้” ย่านการค้าสำคัญของตำบลทุ่งเสี้ยวที่วันนี้เหลือแต่ภาพความทรงจำ ทั้ง ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านตัดผม เป็นฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ที่มองแล้วคงไม่ต้องบอกว่างดงามขนาดไหน

พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ กล่าวว่า ผลงานจิตรกรรมนี้อยู่ในโครงการศิลปกรรมชุมชน เป็นความร่วมมือของวัด ชุมชน และ คณาจารย์และนักศึกษาด้านศิลปกรรม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งการเลือกพื้นที่และแนวคิดของภาพแต่ละชุด ภายใต้ความร่วมมือที่เรียกว่า “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน”

ศิลปะชุมชนในวัดที่วัดนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน ตลาดประชารัฐ ที่จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยศิลปะชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนี้ รัฐบาลจะนำร่องใน 31 พื้นที่ 22 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีชุมชนทุ่งเสี้ยวเป็นจุดแรกของประเทศไทย

นอกจากภาพวาดที่ศาลาการเปรียญ ยังมีอีก 3 ชุด ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ แผนที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสันป่าตอง ผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่วาดลงบนผนังอีกด้านของศาลาการเปรียญ แผนที่นี้จะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ทุกจุดของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสแกนหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

อีกสองชุดจะใช้พื้นที่กำแพงด้านหน้าของวัด จะเป็นฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนจะออกมาเป็นภาพอะไร จะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ นักท่องเที่ยวสายอาร์ตและผู้อยากชมศิลปะบนกำแพงแนวใหม่ สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ที่วัดศรีนวรัฐ หรือ วัดทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตบนศาลาการเปรียญสตรีทอาร์ตบนกำแพงวัดวัดศรีนวรัฐวัดทุ่งเสี้ยวไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่

เนื้อหาโดย

Eakapong P.