Sanook77

ธนาคารเลือดนครศรีฯ เผย ขาดเกล็ดเลือด-เลือดสำรองรุนแรง

นครศรีธรรมราชข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/2708/sanook77.jpg

ธนาคารเลือดนครศรีธรรมราชเผยขาดหมู่เลือด AB และ O ระดมรับบริจาคเพิ่ม–เกล็ดเลือดขาดหนัก ยังไม่ส่งผลต่อระบบบริการทางการแพทย์ยังพอใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน-ไม่มีสำรองคงคลัง

สถานการณ์ในการขาดแคลนโลหิต ของสภากาชาดไทยพบว่าปริมาณสำรองเลือดในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากผู้บริจาคที่ลดลง จากปกติต้องได้รับโลหิตบริจาคตามเป้าหมายคือ 2 พัน -2.5 พันยูนิตต่อวัน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 1,500 -1,700 ยูนิตต่อวัน จึงเกิดการขาแคลนสะสมจนทำให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลงจนถึงขณะนี้ 

ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้บริจาคโลหิตยังคงทยอยเข้าบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง หลังจากทราบข่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์โลหิตบริจาคที่กำลังเริ่มขาดแคลน โดยธนาคารเลือดแห่งนี้สามารถรับบริจาคและผลิตโลหิตใช้กับผู้ป่วยได้เอง โดยมีหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ออกรับบริจาคในจุดต่างๆทุกวัน รวมทั้งที่ธนาคารเลือดได้รับบริจาคในเวลาราชการราชการทุกวันเช่นเดียวกัน 

นางสดใส นาคเพชร นักเทคนิคการแพทย์รองหัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เรามีภาวะเกณฑ์คงคลังต่ำหว่าเกณฑ์คือหมู่ โอ และขณะนี้ที่ต้องการคือ โอและเอบี เราขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตามเรามีเครือข่ายบริจาคโลหิตจำนวนมากเราจึงออกรับบริจาคโลหิตทุกวันเพื่อให้เพียงพอกับการบริจาคใช้ 

สำหรับปริมาณการใช้ต่อวันขณะนี้อยู่ที่ 40-100 ยูนิตต่อวัน ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก การเบิกจ่ายเลือดจากโรงพยาบาลเครือข่ายภายนอกยังสามารถเบิกได้ แต่จะไม่สามารถเบิกไปสำรองคงหลังที่โรงพยาบาลเบิกไปต้องใช้เลยเท่านั้น ส่วนการผ่าตัดที่ต้องใช้เลือดยังคงมีเพียงพอในขณะนี้ โดยภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนตัวที่กำลังขาดแคลนอนักจริงๆคือกลุ่มเกล็ดเลือดที่มีไม่เพียงพอ

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บริจาคเลือดขาดแคลนเลือดข่าวภาคใต้นครศรีธรรมราช

เนื้อหาโดย

Kritsana T