Sanook77

เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023

สระบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/26026/545555.jpg

วันที่ 28 ส.ค. 66 ที่บริเวณลานตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรีร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี และสำนักพาณิชย์จังหวัดภาคกลางตอนบน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธนาคาร 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรี

จัดงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023 @สระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการจัดงาน ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร ปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 เวลา 10.30 - 22.00 น.

โดย นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พาณิชย์จังหวัดภาคกลางตอนบน 5 จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รองประธานกรรมการ และประธานหอการค้าภาคกลาง หอการค้าไทย ประธานหอการค้าจังหวัด 6 จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 6 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน

นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า " มหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023@ สระบุรี" เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี 2566 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจการเกษตร สำหรับการจัดงาน

"มหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023@สระบุรี" ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาด และ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด และการดำเนินธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดบูธจำหน่ายสินค้าศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐร่วมออกบูธให้คำปรึกษาทางธุรกิจ รวม 220 บูธ

นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการแสดงสินค้าเด่น กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และปรุงอาหารจากวัตถุดิบ Gl กิจกรรม workshop ด้านการตลาดออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการขายวันละ 35,000 บาท การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนจังหวัดสระบุรี

การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Joker Family ปูจ๋าน ลองไมค์ เคนน้อยร้อยล้าน เฟิร์ส หนูเป็นคนไทยค่ะ ธัญญ่าอาร์สยาม กานต์ ทศนะ แบงค์ โซจู เปาวลีแกรมมีโกลด์ นุ้ยสุวีณา ออฟ ดอกฟ้าอาร์สยาม L.กฮ. เบลนิภาดา และ ลำเพลินวงศกร

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 5 จังหวัด คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดสระบุรี และ กกร.ทั้ง 5 จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ทั้ง 6 จังหวัด

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว โดยประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท

ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสานกับคุณค่าทางวัฒนธรรม มาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ทำให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

โดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลางตอนบน และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดสระบุรี ได้จัดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก UP EXPO 2023 @ สระบุรี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

โดยนำผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในทุกระดับตั้งแต่ระดับฐานราก ผู้ประกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมออกบูธ เพื่อยกระดับการจัดงาน EXPO ในครั้งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่ ดึงดูดประชาชนทั้งจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้มาเที่ยวชมงาน ซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดต่อไป

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางสระบุรี

เนื้อหาโดย

Hiranyawat A.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม