Sanook77

ชมความสวยงาม "พระพุทธภุชคารักษ์" เด่นสง่าสวยงามบนยอดเขามหาวิทยาลัยพะเยา

พะเยาไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/2571/newproject(2).jpg

ชมความสวยงามพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความสวยงามอลังการ ตั้งเด่นสง่าบนยอดเขาในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ที่มีขนาดใหญ่ มีความสวยงามโดดเด่น ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม

วันนี้จะพาไปชมความสวยงามอลังการของ “พระพุทธภุชคารักษ์” พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ตั้งเด่นสง่าสวยงามบนยอดเขา ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีทัศนียภาพท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามโดดเด่น นอกจากนั้นพระพุทธรูปดังกล่าว ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนทั่วไป

ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนและนักศึกษาเดินทางมาสักการะกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์ที่สวยงาม ประกอบกับอยู่บริเวณทำเลที่ตั้งที่ประดิษฐานที่มีธรรมชาติที่สวยสดงดงาม ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม หากอยู่บริเวณองค์พระก็จะสามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ของสถานที่สำคัญโดยรอบอย่างสวยสดงดงาม ทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา วัดป่าอุบาลี รวมทั้งขุนเขาที่สวยงาม

สำหรับ “พระพุทธภุชคารักษ์” ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 และพระราชทาน พระราชานุญาต ให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ให้เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปนาคปรกประดิษฐานพระ นามาภิไธย ส.ธ. ว่า “พระพุทธภุชคารักษ์” ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษา พุทธลักษณะของพระพุทธภุชคารักษ์ เมื่อเรากล่าวถึงพุทธลักษณะของพระพุทธภุชคารักษ์ จะเห็นว่าพระพุทธภุชคารักษ์มีลักษณะอ่อนโยนมีเมตตา ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะประจำพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แฝงอยู่ในพระพุทธรูปประจำพระองค์ที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยพะเยา

พระพุทธภุชคารักษ์ได้มีการจำลองรูปแบบและแนวคิดศิลปะมาจากพระพุทธรูปพระนาคปรกสมัยศรีวิชัยตอนปลาย ผสมผสานกับศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีอิทธิพลของศิลปะขอมเข้ามาปะปน มีลักษณะสำคัญคือ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ ประทับนั่งบนขนดนาค 3 ชั้น มีเศียรนาค 7 เศียร พระ พักตร์ของพระพุทธภุชคารักษ์ มีศิลปะของสมัยสุโขทัยแฝงอยู่ กล่าวคือพระพักตร์เป็นลักษณะหน้านาง หรือรูปไข่ ไม่เป็นสี่เหลี่ยมถมึงทึง พระเนตรหลบต่ำ เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

ส่วนพระกรมีลักษณะเล่น นิ้วพระหัตถ์ มีลักษณะสวยงาม นาคทั้งเจ็ดเศียรประดับด้วยเกล็ดเรียงซ้อนสวยงามแผ่พังพานพร้อม ปกป้ององค์พระพุทธภุชคารักษ์อย่างองอาจมีพลังอำนาจ และที่ฐานของขนดนาคได้ประทับด้วยพระ นามาภิไธย ส.ธ. ดูเด่นเป็นสง่า ชายจีวรมีความอ่อนช้อยพลิ้วไหว มีองค์ประกอบศิลปะที่สามารถมองเห็นความงามให้ความรู้สึกที่อิ่มเอิบ ร่มเย็นเมตตา สูงส่ง สงบสุข มีขนาดความสูง 18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประดิษฐานบนยอดเนินเขา ด้านหลังอาคารหอประชุมพญางำเมือง ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาและท่องเที่ยว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระพุทธภุชคารักษ์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยาไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคเหนือพะเยา

เนื้อหาโดย

Satsanapol P.