Sanook77

74 องค์กรกัญชา ผนึกกำลังหนุนเลือกตั้ง พรรคเอากัญชา และไม่เลือกพรรคที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

ปทุมธานีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25567/untitled-1loij.jpg

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมกัญชา กัญชง เพื่อประชาชน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกร นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา

พญ.สุภาพร มีลาภ คลินิกเวชกรรมอุ่นใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยและเด็กจำนวนมาก พล.อ.ต.นพ.ไกรสร วรดิถี, รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

และ ภาคีเครือข่าย 74 องค์กรกัญชากัญชง ห้องอดุล วิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมกิจกรรม

นายปานเทพ กล่าวแถลงการณ์ ว่า เนื่องด้วยเครือข่ายประชาสังคมกัญชา กัญชง เพื่อประชาชน ขอแจ้งในข้อเท็จจริงว่ากัญชา กัญชงนั้น เป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจอย่างแน่นอน การทำให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อการพึ่งพารักษาตัวเองด้วยสมุนไพรกัญชา กัญชงในครัวเรือน

ช่วยลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน ลดความเสี่ยงได้หลายโรค อีกทั้งยังมีบทบาทในการลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงอีกประการหนึ่ง และในปัจจุบันมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วนับหมื่นล้านบาท จึงถือได้ว่ากัญชา กัญชง เป็นความมั่นคงทางยาในครัวเรือน และเป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

เครือข่ายประชาสังคมกัญชา กัญชง เพื่อประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคประชาชน แพทย์ หมอพื้นบ้าน เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง 74 องค์กร

เห็นว่าในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญของภาคประชาชนในการกำหนดทิศทางการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อทำให้นโยบายที่ภาคประชาชนต้องการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นเอกภาพดังต่อไปนี้

ประการแรก ขอให้ช่วยกันรณรงค์ไม่เลือกพรรคการเมืองใดก็ตามที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีก ประการที่สอง ขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้เลือกพรรคการเมืองใดก็ตามที่มีจุดยืนว่าจะสนับสนุนให้มีกฎหมายสำหรับกัญชา กัญชงในรัฐบาลชุดหน้าให้แล้วเสร็จ

เพื่อทำให้ประเทศไทยได้มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติในการใช้ประโยชน์และการควบคุมกัญชา กัญชงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีบทลงโทษที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อห่วงใยของสังคม

และประการที่สาม ขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้เลือกพรรคการเมืองใดก็ตามที่มีนโยบายว่าจะให้รักษาสิทธิของประชาชนในการปลูกกัญชา กัญชง เพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อความมั่นคงทางยาในครัวเรือนได้ต่อไป

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลปทุมธานี

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม