Sanook77

“มนัญญา-ศุภชัย-ปาตีเมาะ” เปิด 11 นโยบาย “พรรคภูมิใจไทย ต่อพี่น้องมุสลิมไทย” ครบทุกเรื่อง

ยะลาข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25499/1fffffeww.jpg

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านกิจการศาสนาอิสลาม นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย

ร่วมกันแถลงข่าวนโยบายพรรคภูมิใจไทย กับพี่น้องมุสลิมไทย โดยระบุว่า พรรคภูมิใจไทย เสนอนโยบายต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิม ดังนี้

1.แก้ไข พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ประเด็นการได้มาของจุฬาราชมนตรี ที่ต้องการให้ อิหม่าม เข้ามามีส่วนร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง
2.จัดตั้ง “องค์กรกำกับดูแลส่งเสริมกิจการพิธีฮัจญ์” เป็นหน่วยงานอิสระ คล้ายๆ กับองค์กร Tabung Haji ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทุกประเทศในโลก จะต้องลดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
3.จัดตั้ง “แผนกคดีครอบครัว และมรดกอิสลาม” ในศาลชั้นต้น เพื่อพิจารณา คดีทางแพ่งที่คู่กรณีเป็นมุสลิม
4.จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมกิจการซะกาต” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินบริจาคได้ตามหลักศาสนา
5.จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เปลี่ยนเสียงระเบิด เป็นเสียงเครื่องจักร เปลี่ยนงบลับ เป็นงบลงทุน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในพื้นที่
6.สนับสนุนการเจรจาสันติภาพ โดยใช้แนวทาง “การเมือง”นำ “การทหาร” โดย 6.1 ยกเลิกกฎหมายพิเศษ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แก้กฎอัยการศึก 6.2. ให้ผู้หญิง เข้าร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพ
7.กำหนดให้มีค่าตอบแทนจากรัฐฯ ให้กับ “ตาดีกา” หรือ “ฟัรดูอีน” ซึ่งจากเดิมที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จ่ายให้เฉพาะ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา โดยแท้จริงแล้วควรจะมอบค่าตอบแทนให้กับ“ตาดีกา” หรือ “ฟัรดูอีน” ทุกจังหวัดที่มีชาวมุสลิม อาศัยอยู่
8.การยืมเงินสหกรณ์ ไม่มีดอกเบี้ย
9.ปรับปรุงปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบททางศาสนา และอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.ให้มีฝ่ายกิจการสตรี และครอบครัว อยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทุกจังหวัด และ
11.ตั้งห้องแล็บตรวจสอบอาหาร และเครื่องดื่มฮาลาล โดยเฉพาะ ไม่ปนกับอาหารอื่น เพื่อความบริสุทธิ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคใต้ยะลา

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม