Sanook77

"เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ" สร้างความเข้าใจ ผลักดันการเข้าถึงกัญชาของประชาชน

เชียงใหม่ข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25404/dsc00336.jpg

22 เมษายน 2566 เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมเสวนา "กฎหมายกัญชา สุขภาพ เศรษฐกิจ หลังเลือกตั้ง" ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ซึ่งมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ (หัวหน้าสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยพายัพ, รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,

นายชัชปัฐวี อัฎฐพรเมธา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์, ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้าน สรีรวิทยาทางพืช มหาวิทยาลัยพายัพนพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก,

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยร่วมด้วย

กิจกรรม เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ หลังเลือกตั้ง วันนี้ ประชาชน ต้องได้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้ดูแลสุขภาพ พี่น้อง ประชาชน

นายชัชปัฐวี อัฎฐพรเมธา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ ได้เปิดเผยว่าขอสนับสนุนกัญชาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ขอแสดงจุดยืนด้วยการเสนอร่างพระบัญญัติกัญชา กัญชง ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาจึงจะทำให้การใช้ และการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดความสมดุล

แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะได้รับการขัดขวางจากทางการเมือง เครือข่ายยังยืนยันว่า ประเทศไทยต้องมีกฎหมายควบคุมกัญชา โดยจะต้องผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

"หลังจากประสพความสำเร็จ กับกัญชาทางการแพทย์ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ในการรักษาสุขภาพ ในเรื่องเศรษฐกิจ ต้องมีการพัฒนาสายพันธุุ์ สร้างมูลค่าสร้างรายได้

ประเทศไทยมีความพร้อม มีวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชา สร้างผลิตภัณฑ์ เราเก่งเรื่องการปลูก สิ่งที่ยังขาดคือการผลักดันเรื่องกฎหมายที่จะมาดูแลพี่น้อง ประชาชน

สิ่งที่มาคุ้มครองนักปลูกในประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ จนสามารถแข่งกับตลาดโลกได้ หลังจากเลือกตั้งเสร็จ เราจะเดินหน้าเรื่องพ.ร.บ.ให้จบ กัญชาจะไม่กลับไปเป็นยาเสพติด" นายชัชปัฐ กล่าวทิ้งท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคเหนือเชียงใหม่

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม