Sanook77

พาเที่ยว #ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลัก ให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่

ขอนแก่นไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25294/285095.jpg

 

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ ภายใต้ธีมหลัก “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” การเติมเต็มเมืองด้วยความร่วมมือจากนักสร้าง ผู้ประกอบการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นขอนแก่นในมุมใหม่ พาเที่ยวเมืองขอนแก่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 ตื่ม ที่จะแสดงถึง 3 อุตสาหกรรมเด่นของวัฒนธรรมอีสานทั้ง อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) และอุตสาหกรรมงานฝีมือ (Craft) ได้แก่

ตื่มที่ 1 “ตื่มปากตื่มท้อง” ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก

1. อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) กับ นิทรรศการหมอล้ำ หมอลำ (The Future of Molam) นำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมหมอลำในภาคอีสาน นำไปสู่การผลักดันขีดความสามารถของหมอลำ ผ่านประวัติศาสตร์ สินทรัพย์และอัตลักษณ์ของหมอลำอีสานพร้อมทั้งเจาะลึกหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดการเป็น Soft Power ของอุตสาหกรรมหมอลำจากธุรกิจท้องถิ่นสู่กระแสระดับประเทศ เรียนรู้อนาคตของหมอลำทั้งเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ด้วยโปรแกรม Isan Music Pairing กับคำถามที่ชวนให้ตอบว่า “เวลาดูหนังต้องกินป๊อปคอร์น แล้วเวลาฟังเพลงอีสานล่ะ… ต้องกินคู่กับอะไร?”
2.อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) กับ นิทรรศการข้าวและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรในภาคอีสานที่จับคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า และเลื่อนขั้น “พระเอก” ของมื้ออาหาร กับ 3 นิทรรศการไฮไลต์ ได้แก่
- นิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน “ข้าว… คุ้นเคย แต่ไม่รู้จัก” ทำความรู้จักศักยภาพของอาหารหลักที่ถูกมองข้ามอย่าง “ข้าว” กับ 4 โซนหลัก Rice (a)maze, Rice Flavors, Rice Unloaded และ Rice Standard
- โครงการมักหมัก (Isan Fermentation Showcase) แสดงความเป็นไปได้ใหม่จากภูมิปัญญาที่คุ้นเคย สร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยโครงการภูมิปัญญาหมักดองอีสาน (Isan Fermentation)
- Rice Pairing Program by Avani, Ad Lib, Kaen และ Seasons 27 ต่อยอดโครงการรสชาติข้าวอีสาน สู่การเป็นเมนูใหม่เพื่อชูวัตถุดิบของไทยในรูปแบบของ Fine Dining
3. อุตสาหกรรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Craft & Design) กับ นิทรรศการ ยากให้ตาย ต้องได้ย้อม (Dying to Dye Exhibition) เมื่อการใช้สีธรรมชาติถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้สีสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม แต่กลับมานิยมอีกครั้งด้วยกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบกับคอมมูนิตี้ของคนทำสีธรรมชาติในภาคอีสานให้ได้รู้จักสีธรรมชาติ วิธีการทำ โอกาสทางธุรกิจ และร่วมสร้างสีของตนเองผ่านเวิร์กช็อปการผสมสี “อีสานโทน”

ตื่มที่ 2 “ตื่มตรอกตื่มย่าน” สร้างโอกาสใหม่ด้วยการปลุกชีวิตของ 2 พื้นที่หลักใจกลางเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ
ย่านศรีจันทร์ Re-Telling Srichan Center Point ในชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ฟื้นย่านการค้าปลีกเดิมให้กลับมามีชีวิตในบริบทใหม่ จากโครงการ Center Ponit เดิมของขอนแก่นที่เคยถูกเพลิงไหม้สู่การเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อสร้างโอกาสและสร้างศักยภาพใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ให้กับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา
ย่านกังสดาล กับ Kangsadan Walkable เพิ่มศักยภาพให้ย่านกังสดาล ด้วยงานศิลปะและการออกแบบพื้นที่ทางเท้า พื้นที่จอดรถและสวนสาธรณะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความปลอดภัย ส่งเสริมให้กังสดาลน่าเดิมกว่าที่เคย

ตื่มที่ 3 “ตื่มช่องตื่มทาง” พื้นที่แสดงความสามารถของผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์และเยาวชนที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ตลาดสร้างสรรค์ D-kak Market สร้างโอกาสทางธุกิจและพบคู่ค้าใหม่ไปพร้อมกันใน ตลาดดีคัก D-Kak Market ที่มาพร้อมคอลเลคชั่นล่าสุดและเวิร์คช็อป DIY ให้ผู้เข้าชมได้สร้างสรรค์สินค้าในรูปแบบของตนเอง
Isan Showcase แลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านควาามชอบ ความสนใจ และมุมมองสร้างสรรค์ด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ ศิลปิน หน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่นอีสาน กว่า 30 ผลงานสร้างสรรค์

ตื่มที่ 4 “ตื่มพี่ตื่มน้อง” ผสานพลังภาคเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษา ในการขับเคลื่นภูมิภาคอีสาน มากกว่า 39 หน่วยงาน
1. Enlighten Run แลนเบิ่งดู๊ งานวิ่งเก็บแต้มในย่านเมืองพร้อมกิจกรรมพิเศษโดย A49 Khon Kaen สร้างความตะหนักถึงศักยภาพของพื้นที่ เข้าใจข้อจำกัด และเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปในพื้นที่ซบเซากับนักสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนมากขึ้นผ่านรูปแบบของงานวิ่ง
2. Metal-Verse โดย Eyedropper Fill ภาพยนต์สารคดีแบบจัดวาง Immersive Documentary ที่จะพาผู้ชมทำความเข้าใจ ‘จักวาลแห่งโลกภายในจิตใจ’ เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายและประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 คน 3 วัย เพื่อขยายภาพให้เห็นว่า โรคซึมเศร้า ไม่ได้เกิดจากปัจเจกเพียงลำพัง แต่บ่งบอกถึงสภาวะความป่วยไข้ของ ‘สังคม’ ที่ล้วนเป็นผลกระทบไม่ต่างกัน
3. Tram Test Ride & Open House โดย มหาวิทยาลัยเทคโยโลนีราชมงคลอีสาน นิทรรศการให้ความรู้โครงการวิจัยด้านระบบราง แสดงผลงาน รภไฟรางเบา (tram) ด้วยตู้โดยสาร Hiroshima Tram Model 907 อีกทั้งยังมีการจัดแสดงแท็กซี่ EV และข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และทดลองนั่งรถรางได้ฟรี เฉพาะวันที่ 8-9 เมษายน 2566 เท่านั้น

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2566

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf #isancf2023 #isancreativefestival #เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

The Isan Creative Festival 2023 has started! The event is held under the theme "Regional
(enlight) sation," which aims to enlighten Khon Kaen through the creativity of creators,
entrepreneurs, and the Creative Economy Agency (Public Organization) or CEA. The festival
presents Khon Kaen from a new perspective with four concepts empowering three significant
industries of Isan identity - Entertainment, Gastronomy, and Craft - including Living
Enlightenment, District Enlightenment, Business Enlightenment, and Partner Enlightenment.
First, the Living Enlightenment showcases Isan's intellectual encouragement through
creativity in the three significant industries of Isan identity, including:
Entertainment - The Future of Molam
This exhibition displays the potential of Molam, a unique music genre of the northeastern region
of Thailand (Isan), through its history and identity, such as costumes, musical instruments, and
singing techniques. In addition, the exhibition shows the relationship between Molam, a trending
business in Thailand, and the creative economy, which may contribute Molam to become a
worldwide trending business in the future. Moreover, it highlights the soft power of Molam as a
culture spreading in this era. Audiences can also learn about the future of Molam from an
economical and cultural perspective through the "Isan Music Pairing" activity, which leads them
to the question, "If popcorn is a must-eat for movie time, what is a must-eat for Molam time?"
Gastronomy - Exhibitions about Thai rice and agricultural products in Isan, matched with
creative thought, contribute to local resource development, value-added, and turning Thai rice
into the main character of the gastronomy industry. The festival presents three exhibitions,
including:

Isan Rice Flavors Exhibition - "Thai Rice... Familiar but Never Known"
Explore the potential of Thai Rice, a main dish of Thai meals but often overlooked. Meanwhile,
the products such as wine or coffee have wine sommeliers and coffee specialties for quality
investigation and marketing extension. So, what if Thai Rice also has a rice specialty? How
expanded is the economic value of Thai Rice?
Isan Fermentation Showcase - From Familiar Local Food Preservation to Unique
Regional Intellect.This exhibition demonstrates the new possibility of local intellect to create
awareness and marketing extension of Isan Fermentation products.
Rice Pairing Program by Avani, Ab Lib, Kaen, and Seasons 27
This special activity is built on the Isan Rice Flavors exhibition by serving Fine Dining which
uses Thai rice blended with Isan culture, which could enhance Thai food to famous International
food in the future.
Craft & Design - Dying to Dye Exhibition. This exhibition is about the progress of
coloring and discusses the popularity of natural color that was replaced by chemically-made
colors, which then became popular again due to the environmental conservation movement.
The audiences are able to travel within the world of color and learn about the value of color
through belief. Moreover, the audiences will be invited to meet a community of natural color
makers in Isan to get to know and share knowledge about natural colors and business
opportunities for Isan natural colors. Also, there is a workshop available for the audience to
create their own ‘Isan Tone’.
Second, District Enlightenment, the enlightenment of 2 main districts in Khon Kaen through
arts and designs using the strategies of creative economy development: Creative Placemaking
and Co-create a Creative Community, in Srichan and Kangsadan districts with several special
activities including:
Srichan District - Re-telling Srichan in Jao Pho Khun Pak Dee community, retelling the old
commercial district of Khon Kaen in a new context. The ISANCF2023 resurrects the Jao Pho
Khun Pak Dee community, the old center point of Khon Kaen, as an experimental tourism area
that will create new opportunities and potential for the community in the new social context. The
story of the Jao Pho Khun Pak Dee Community is developed to be a community identity
creation through special activities including Lighting & Installation, Music & Performing, and
Showcase & Exhibition. Moreover, there are the Srichan checkpoints that show the identity of
Khon Kaen through manhole cover paintings that come with QR code showing the future of
Khon Kaen.

Kangsadan District - Kangsadan Walkable 2 at Bueng Nong Waeng Public Park creates
the district’s identity and safety to be a walkable district by decorating artworks and footpath
painting. Also, the audiences can enjoy the exhibitions and activities at Bueng Nong Waeng
Public Park throughout the period of ISANCF2023.

Third, Business Enlightenment, the creative space for entrepreneurs, creators, and youths to
create business opportunities including:
The opportunity for Business with D-kak Market - Create a business opportunity and
meet new business partners in D-kak Market, The market that gathers shops of creative
designers and entrepreneurs containing their newest collection and DIY workshops about
fashion, lifestyle, and specialty products from northeastern provinces in Thailand. Also, the
audiences can enjoy creative food and drink from shops in D-kak Market which could be found
in this market only.
The opportunity for talent expression in Isan Showcase - The showcase of creative
works for memory fulfillment for audiences by creating a space for everyone to participate,
exchange experiences and preferences through more than 30 showcasing works from creative
people, designers, artists, organizations, as well as creative entrepreneurs in Isan localities.
Moreover, there is an activity named “Srichan Open Stage,” a space for young artists all over
Isan to freely show their ability and talents through the Wish-ual Projection Exhibition and Isan
Cosplay & Cover Dance.
Fourth, Partners Enlightenment, the cooperation between 39 partners of CEA such as
government, private organizations, civil society organizations, and educational institutions
establishing creative activities for ISANCF2023’s audiences, including the following activities:
Enlighten Run - a special running event by A49 Khon Kaen. The activity to raise
awareness of the potential of the area. understand the limitations and the needs of local people
by reaching and exploring the area through running. This is the beginning of urban development
and helps to increase the potential of the area in line with the way of life.
Mental-Verse by Eyedropper Fill: The exhibition is presented as an immersive
documentary that helps audiences understand the "mental-verse" through the story and
experiences of three individuals with depression at three different ages. This aims to illustrate
that depression is not always caused by subjective factors alone but also by social context.
Moreover, the exhibition creates a space for audiences to listen and understand depression
simultaneously.
Tram Test Ride & Open House by the Rajamangala University of Technology Isan,
Khonkaen Campus: The exhibition showcases the university's trail system research, including
the Hiroshima Tram Model 907, EV taxi, and several EV vehicles. The audience can also take a
test ride on the tram at no cost. This special test ride is only available on April 1-2 and April 8-9,
2023.
Enlighten our region with the 'Isan Creative Festival 2023' at two central districts of Khon Kaen,
Kangsadan, and Srichan, from April 1-9, 2023. For more information, please visit us at
www.isancreativefestival.com, or follow us on social media: FB/IG: Isancreativefestival, Line:
@isancf.
#ISANCF2023 #ISANCREATIVEFESTIVAL #เทศกาลอสี านสรา้งสรรค์

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

CEA ขอนแก่น เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสาน สู่ ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

CEA ขอนแก่น เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสาน สู่ ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม