Sanook77

“ดร.กมล รอดคล้าย” ทีมการศึกษา ภท. เล็งต่อยอดเรียนออนไลน์ให้มีคุณภาพ เพื่อความเท่าเทียม

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25198/pjt-kd-01.jpg

ดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย กล่าวในรายการ “พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก ยูทูป และ TikTok พรรคภูมิใจไทย ถึงนโยบาย“การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (Online)”

โดยระบุว่า พรรคภูมิใจไทย ได้เสนอนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ไว้ตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 โดยมองว่าช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา มีค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก และจะทำให้ระบบการศึกษาไทยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีคุณภาพ ในช่วงที่ผ่านมา การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ถือว่าประสบความสำเร็จมาก ตามที่ พรรคภูมิใจไทย ได้ประกาศนโยบายไว้

“ระบบนี้กำลังจะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต เราเตรียมการอีกอย่างน้อย 3-4 เรื่อง เช่นการจัดการเรียนการสอน หรือเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี เป็นต้น ซึ่งตรงนี้ระบบออนไลน์สามารถจัดการได้ ส่วนการฝึกงาน กิจกรรมกลุ่ม หรือห้องแลป (ห้องปฏิบัติการ) เด็กๆ หรือนักศึกษา ก็มาที่สถาบันได้เหมือนเดิม” ดร.กมล ระบุ

ดร.กมล กล่าวต่อว่า ทุกโรงเรียนในประเทศไทยซึ่งเรียนผ่านออนไซต์ (On-site) ปัจจุบัน เราสามารถสร้างระบบที่เรียกว่า เวอร์ช่วลสคูล (Virtual School) หรือออนไลน์สคูล (Online School) เป็นห้องที่ทำการเรียนการสอนได้ทุกแห่ง จุดเด่นก็คือเด็กๆ ไม่ว่าอยู่ในชนบทห่างไกล หรือโรงเรียนขนาดเล็ก จะได้เรียนกับครูเก่งๆ

นอกจากนี้ยังนำไปสู่อีก 2 ประเด็นหลักๆ ก็คือ เรากำลังจะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของครู ให้ครูสามารถได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากระบบออนไลน์ด้วย โดยเมื่อครูสอนเสร็จก็จัดทำเป็นคลิปการเรียนการสอนของตัวเอง เพื่ออัปโหลดลงไปในระบบออนไลน์ เมื่อเด็กๆ คลิกเข้าไปชม ครูที่สอนก็จะได้รายได้ เป็นรายได้แบบเพย์-เพอร์-วิว (Pay Per View) หรือชำระเงินเพื่อการรับชม แต่การจ่ายเงินตรงนี้ เด็กไม่ได้เป็นผู้จ่าย รัฐจะเข้ามาเป็นผู้จ่ายแทน

ดร.กมล กล่าวอีกว่า เราจะผลักดันการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ขึ้น เพื่อสร้างระบบใหม่ของการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กที่มีคุณภาพ หรือมีความสามารถที่ต่างกันสามารถเรียนผ่านออนไลน์ เพื่อจะเข้าถึงครู หรือเนื้อหาวิชาที่เขาสนใจ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พรรคภูมิใจไทยมีความมุ่งมุ่นที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อดูแลเด็กที่เป็นเด็กปกติโดยทั่วๆ ไป ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั้งประเทศ และกลุ่มที่เป็นเด็กพิการ กลุ่มที่เป็นเด็กด้อยโอกาส ก็จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สามารถเข้าถึงสื่อบางประเภทที่ตรงกับความต้องการ และความถนัดของเขา

“ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เราเชื่อว่า พรรคภูมิใจไทยจะสร้างระบบใหม่ของการจัดการศึกษา ภาพจำของโรงเรียนจะต้องไม่เหมือนเดิม เราเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำให้กับการศึกษา ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและจะนำพาคนไทยไปสู่ความเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน กับคนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้” ดร.กมล ระบุ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม