Sanook77

พรรคภูมิใจไทย ให้ความสนใจพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25183/s__46866548.jpg

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "คนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทย" จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้นำเสนอนโยบายด้านผู้พิการ ต้องการให้คนพิการมีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีพลังที่ไม่ใช่ภาระ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดีของสังคม

น.ส.อนุสรี กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยคิดในกรอบภาพรวมใหญ่ มีกับดักหลายด้านที่ทำให้ทำไม่ได้ จึงต้องปฏิรูป กฎหมายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ระบบการลงทะเบียนคนพิการต้องไม่ตกหล่น มีการบริการถึงที่อย่างทั่วถึง และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนออนไลน์

คนพิการต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างเท่าเทียมสมบูรณ์ มี 4 หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่ขาดการบังคับใช้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายว่าหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร

"สิทธิทางการแพทย์ ไม่ใช่เพียงการบำบัดรักษา ซึ่งควรได้รับอยู่แล้ว แต่เป็นสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้ชีวิตเท่าเทียมกับคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ปี 2559 ช่วงอยู่ กระทรวง พม. เคสน้องมายด์ อุบัติเหตุรถยนต์ ใส่ขาเทียม ใส่แล้วเจ็บ เดินลำบาก คนที่ทำมาหากินได้ กลับต้องใช้วีลแชร์

ถนนที่มีตัวหนอน ปีนสะพานลอย และค้นพบว่ามีขาเทียมที่มีตัวล็อกที่ดี ราคาแสนกว่าบาท จึงจัดให้น้องมายด์ได้ใช้ ปัจจุบันมีงานทำมีรายได้เช่นเดิม จึงต้องให้คนพิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีนวัตกรรมให้ใช้ได้"

น.ส.อนุสรี กล่าวว่า สิทธิการศึกษา ต้องไม่มีข้อยกเว้น ด้านสถานที่ หรือความบกพร่องด้านร่างกาย การศึกษานำพาการลดความเหลื่อมล้ำสิทธิการเดินทาง ต้องผลักดันต่อไป เพื่อให้คนพิการเดินทางได้สะดวกทุกที่ รถ เรือ เครื่องบิน ถนนที่เป็นอารยสถาปัตย์ การปรับปรุงอบรมอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพที่ตัดเสื้อโหล เน้นคนทั่วไปมากกว่าคนพิการ ควรทำหลักสูตรเฉพาะบุคคล และเป็นหลักสูตรที่ สร้างรายได้ ขายได้ เพิ่มตลาดออนไลน์

"อย่ามองเรื่องคนพิการเป็นการสงเคราะห์ แต่เป็นเรื่องสิทธิ ต่างประเทศมีบทลงโทษด้านการเลือกปฏิบัติ เสนอปรับปรุงกฎหมายคนพิการ เพิ่มคำว่า "สิทธิคนพิการ "ในพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ภูมิใจในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์

ดิฉันเข้ามาเพื่อต้องการทำให้พรรคทำงานด้านสังคม ที่เห็นความสำคัญกับมนุษย์ วันนี้ให้ความใส่ใจกับ มนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคยเป็นผู้แทนไทยประชุมในสหประชาชาติ และให้ความสำคัญ เรื่อง อนุสัญญาเพื่อคนพิการ CRPD จึงจะพยายามผลักดันให้กฎหมายคนพิการไทยมีมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนมีความภูมิใจที่เท่าเทียมกัน"

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม