Sanook77

ซูเปอร์โพล เผย 39% หนุน “อุ๊งอิ๊ง” นั่งนายกฯ “อนุทิน” รั้งที่ 2

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/5/25162/1rrr.jpg

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,061 ตัวอย่างเรื่อง ประเมินความเสี่ยง ความล้มเหลวการเมืองระหว่างวันที่ 15 – 18มีนาคม พ.ศ.2566พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 37.7 ยังคงสนับสนุนรัฐบาลทำงานต่อ ในขณะที่ร้อยละ 34.2 ขออยู่ตรงกลางพลังเงียบ และร้อยละ 28.1 ไม่สนับสนุนรัฐบาล

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงความตั้งใจจะกาบัตรให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใด (ถ้าเลือกได้) พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 39.0 ระบุ บัตร อุ๊งอิ๊ง (เพื่อไทย) ร้อยละ 21.9 ระบุบัตรอนุทิน (ภูมิใจไทย) ร้อยละ 13.9ระบุ บัตรจุรินทร์ (ประชาธิปัตย์) ร้อยละ 13.2 ระบุ บัตรลุงตู่ (รวมไทยสร้างชาติ) และร้อยละ 2.6 ระบุบัตรลุงป้อม(พลังประชารัฐ) ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการเมือง กับ กระแส ส.ส.ย้ายออกจากพรรค(โอกาสพลิกผัน) พบว่า ร้อยละ 57.4 เสี่ยงน้อยถึงไม่กระทบเลย ในขณะที่ ร้อยละ 24.5 กระทบปานกลางและร้อยละ 18.1 เสี่ยงมาก ถึง มากที่สุด

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการเมืองกับกระแส ส.ส.ย้ายออกจากพรรค (โอกาสพลิกผัน) กับความตั้งใจจะกาบัตรเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ถ้าเลือกได้ พบว่า

บัตรลุงตู่ (รวมไทยสร้างชาติ)มีความเสี่ยงมากที่สุดคือร้อยละ 27.1 บัตรอุ๊งอิ๊ง (เพื่อไทย) มีความเสี่ยงสูงรองลงมาคือร้อยละ 22.2 บัตรอนุทิน(ภูมิใจไทย) มีความเสี่ยงร้อยละ 18.2 บัตรจุรินทร์ (ประชาธิปัตย์) มีความเสี่ยงร้อยละ 12.9 และบัตรลุงป้อม(พลังประชารัฐ) มีความเสี่ยงร้อยละ 3.6 ตามลำดับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม