Sanook77

ส.ส.ภูมิใจไทย ชำแหละ ความรู้เรื่องกัญชา ชี้ อนุทิน ห่วงใยการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ออกกฎควบคุม

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24839/793459.jpg

นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ระบุถึงเรื่อง ความรู้เรื่องกัญชา ว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 29 ไม่ได้บัญญัติกัญชาเป็นยาเสพติด เพราะฉะนั้น กัญชาจึงไม่เป็นยาเสพติด โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยการใช้กัญชาที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัย จึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้สารสกัดจากทุกส่วนของกัญชง กัญชา ดังต่อไปนี้

1. สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 โดยน้ำหนักหนัก เป็นยาเสพติดประเภท 5

2. สารสกัดจากเมล็ดกัญชา หรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ เป็นยาเสพติดประเภท 5

3. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที23 พฤศจิกายน 2565 มีผลให้ 1. กัญชาหรือสารสกัดกัญชา เป็นสมุนไพร 2. ผู้ใดประสงค์ ศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรวบคุมเพื่อการค้าจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 2 ต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การนำไปใช้ และจำนวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการ และให้รายงานข้อมูลนั้นต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด 2.2 ผู้ไดรับอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรเพื่อการค้า ต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตเป็นรายครั้ง ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด 2.3 ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร 2.4 ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้า ให้กับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา

2.5 ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ เว้นแต่การจำหน่าย โดยผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม ประเภทต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทย แผนไทยประยุกต์ แผนจีน หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 2.6 ห้ามจำหน่ายสมุนไพร หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผ่านช่องทางอีเลคโทรนิคหรือคอมพิวเตอร์

2.7 ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้า 2.8 ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพร เพื่อการค้า ในสถานที่ดังต่อไปนี้ ก. วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติกรรมทางศาสนา ข. หอพักตามกฎหมายหอพัก ค. สวนสาธารณ สวนสัตว์ และสวนสนุก

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า นายอนุทิน มีนโยบายให้กัญชา เป็นประโยชน์เฉพาะในครัวเรือ และ เพื่อการแพทย์ การพาณิชย์ อุสาหกรรม เพิ่มรายได้ให้ประชาชน แต่ไม่ให้เพื่อการสันทนาการ ได้ตระหนักถึงผลข้างเคียงของกัญชา จึงได้ประกาศกฎกระทรวงซึ่งมีผลการควบคุมกัญชาเพื่อจำหน่าย เพื่อการค้า แล้ว และยังได้เสนอ ร่าง พรบ กัญชา กัญชง พ ศ ....ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอน และเขื่อนไข ในการใช้กัญชา กัญชง แม้สภาผู้แทนชุดนี้ได้หมดวาระก่อนกฎหมายดังกล่าวพิจารณาเสร็จ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีความแน่วแน่ที่จะเสนอ ร่าง พรบ กัญชา กัญชง ในสมัยหน้าต่อเพื่อ ให้กัญชา กัญชง มีเพื่อใช้ในครัวเรือ เพื่อการแพทย์ อุคสาหกรรม การพาณิชย์ ไม่ได้เพื่อการสันทนาการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”
สระบุรีข่าว

ชมรมทหารกองหนุนป้องกันชาติ แถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษ “ รวมน้ำใจเพื่อทหารกองหนุน ”

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม