Sanook77

อบต.บัวลอยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เนรมิตรทุ่งปอเทืองกว่า 30 ไร่ สร้างแลนด์มาร์ค

สระบุรีข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24638/18rdsws.jpg

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 66 ที่บริเวณทุ่งปอเทืองเลียบถนนสายบัวลอย-สันมะค่า ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธาน เปิดงานทุ่งปอเทืองบาน โดยมีนายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย

นายทวีศักดิ์ อยู่ถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านรายได้แก่ประชาชน

สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย เมื่อวันเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย โครงการนี้เราได้ดำเนินการปลูกปอเทืองขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Landmark ของตำบลบัวลอย ซึ่งอยู่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ปลูกและตกแต่งสถานที่ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือ แรงงาน วัสดุ งบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย รวมถึงประชาชนชาวตำบลบัวลอย ต่างร่วมมือร่วมแรงจัดสถานที่จนแล้วเสร็จสวยงาม

นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Landmark แห่งใหม่ของตำบลบัวลอยแล้ว ยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชน จากการค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของชาวบัวลอย อีกด้วย

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวภาคกลางสระบุรี

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท
กรุงเทพมหานครข่าว

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม