Sanook77

ส.ป.ก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24134/1eeeee.jpg

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้การใช้งานระบบศูนย์บริการประชาชน ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ระบบศูนย์บริการประชาชนจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัด โดยมีกิจกรรมที่เกษตรกรสามารถทำได้ใกล้บ้าน และสามารถทำรายการต่างๆได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

โดยการยื่นคำร้องผ่านออนไลน์ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เอกสาร ส.ป.ก. 4-01 การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ การให้บริการสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม การรับคำร้องขอดำเนินการรังวัดที่ดิน และการให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินการต่างๆเป็นส่วนช่วยในการทำงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานและองค์กรต่อไป นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวทิ้งท้าย

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม