Sanook77

ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24128/b0786fe2-58c3-4f0b-a13c-06f5d.jpg

17 ตุลาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" และมอบนโยบาย ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., ผอ.สำนักฯ/กอง/ศูนย์, ผู้เชี่ยวชาญ, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด, เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาค ทั้ง 72 จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 130 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน การเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. มีความมั่นคงด้านอาหาร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

ส.ป.ก. ร่วมงาน แถลงข่าว วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม