Sanook77

ส.ป.ก. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24128/b0786fe2-58c3-4f0b-a13c-06f5d.jpg

17 ตุลาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" และมอบนโยบาย ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., ผอ.สำนักฯ/กอง/ศูนย์, ผู้เชี่ยวชาญ, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด, เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาค ทั้ง 72 จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 130 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน การเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. มีความมั่นคงด้านอาหาร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้เกษตรกรอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาสระบุรีร้อง โดนผู้นำชุมชนบวกราคาข้าวอีกเท่าตัวในโครงการของกรมการข้าวปี 66
สระบุรีข่าว

ชาวนาสระบุรีร้อง โดนผู้นำชุมชนบวกราคาข้าวอีกเท่าตัวในโครงการของกรมการข้าวปี 66

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม