Sanook77

ไทย - สเปน กระชับความสัมพันธ์ พร้อมจับมือเสริมสร้างความมือด้านการเกษตร

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24083/1frrr.jpg

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย ร่วมหารือความร่วมมือ          

ด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปน โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี       

กรมวิชาการเกษตร นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศสเปน กระชับความสัมพันธ์และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย หรือการฝึกอบรมและดูงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของทั้งสองประเทศ  

รวมทั้งความร่วมมือด้านประมงที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทั้งในด้านอุตสาหกรรมประมงอย่างยั่งยืนและการแก้ไขปัญหา IUU

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงขอฝากท่านเอกอัครราชทูตฯ ช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้แก่ชาวสเปนต่อไป”

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศสเปน โดยในปี 2564 มีมูลค่าการค้า 7,593 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกของไทย 4,580 ล้านบาท และ ไทยนำเข้า 3,013 ล้านบาท

ซึ่งสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศสเปนที่สำคัญ ได้แก่

1) ยางแผ่นรมควัน 

2) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค

3) ข้าว

4) สับปะรด มีค่าบริกซ์เกิน 20 ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา และ

5) ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)

แกลเลอรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม