Sanook77

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24049/485259.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565”

โดยมีนายฉัตรชัย อุตสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ และนายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด นายอำเภอป่าบอน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหนองธง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งรับมอบกล้าพันธุ์ไม้มงคลและไม้สำคัญในพื้นที่ รวม 5 ชนิด

ได้แก่ ต้นพะยอม (ต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุง) ต้นตะเคียนทอง ต้นจำปาทอง ต้นหลุมพอ และต้นมะม่วงหิมพานต์ รวมทั้งสิ้น 1,200 ต้น

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุข มีจิตสาธารณะ เกิดความรัก ความสามัคคี มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

อีกทั้งจะทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการดูแล รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

แกลเลอรี

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม