Sanook77

ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/24039/Gg.jpg

ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ งาน "สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา”

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ งาน "สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” โดยในส่วนของ ส.ป.ก. นำโดย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ, นางปาริชาติ แก้วนิล ผอ.กลุ่มประสานงานและติดตาม, นางสาวจิรนันท์ เสนานุช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี 25 องค์กร ที่ดำเนินการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565

ในส่วนของภายในงานกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 11 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงาน ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับการจัดนิทรรศการด้านเกษตร แบ่งออกเป็นนิทรรศการด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน และการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดแสดงนิทรรศการแบบป่ามีชีวิต (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) การแสดงหุ่นจำลองฝายต้นน้ำ ลำธาร นิทรรศการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง และนิทรรศการหัตถศิลป์ สืบสาน พระราชปณิธานพระพันปีหลวง ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเล่นเกมส์สอดแทรกความรู้ด้านบัญชี พร้อมแจกของรางวัล และการจำหน่ายสินค้าเกษตร ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับโคกระบือที่ไถ่ชีวิต จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรต่อไป

แกลเลอรี

---
---
---
---
---
---
---

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

นายกฯเศรษฐา เป็นห่วงท่องเที่ยวและงานโมโตจีพี หลัง กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตัดงบ 150 ล้านบาท

โดยปางปราบมาร/
เปิดแล้วงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก Up Expo 2023
สระบุรีข่าว
โดยHiranyawat A./
โหลดเพิ่มเติม