Sanook77

วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) กราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว ชมความสวยงามรอบวัด

กาฬสินธุ์ไลฟ์สไตล์
//s.isanook.com/ss/0/ud/0/2204/1vew2.jpg

ในช่วงวันหยุดยาวหากต้องการไปเที่ยวกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมความสวยงาม พร้อมสัมผัสอากาศเย็นในช่วงนี้ Sanook77 ขอแนะนำวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) บ้านโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความสำคัญประชาชนให้ความศรัทธากันมาอย่างยาวนาน โดยพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมชมความสวยงามตามสถานที่ต่างๆรอบวัด

โดยพระพุทธไสยยาสน์ หรือพระนอนภูค่าวนี้ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทวารวดี อายุมากกว่า 2,500 ปี ขนาดหน้าตักยาว 2 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ใต้เพิงหินลักษณะคล้ายหน้าผา เป็นภาพสลักนูนต่ำ ไม่มีเกศมาลา มีลักษณะพิเศษสำคัญคือนอนตะแคงซ้าย และพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2491

นอกจากนี้เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานต่อ ๆ กันมาทั้งในอดีตกาลและในปัจจุบันก็ยังพบสัมผัสได้ยิ่งทำให้ พระพุทธไสยยาสน์ หรือพระนอนภูค่าว มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรอยู่ไม่ขาดสาย

อีกทั้งวัดพุทธนิมิต ภูค่าว ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามภายในวัด ยังมีศาลาสังฆนิมิต มีพระเครื่องประดับตกแต่งจำนวนมาก พระมหาธาตุเจดีย์ ความสูง80 เมตร ทรงแปดเหลี่ยม ที่เชื่อมโยงเรื่องราวพุทธประวัติอย่างมีนัยยะ ลานพระใหญ่สี่อริยบท

และอุโบสถไม้แบบเปิด มีลวดลายแกะสลักเรื่องราวพุทธชาดก และพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม้ที่นำมาก่อสร้างอุโบสถนี้มาจากใต้เขื่อนลำปาว ที่มีขนาดใหญ่และเป็นไม้มงคลทั้งสิ้น

วัดพุทธนิมิต ภูค่าว นอกจากเป็นพุทธสถานที่มีประชาชนเดินทางมาปฎิบติธรรมสวดมนต์ทำวัตรทุกวันพระแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากกว่า100,000 คน ต่อปี ภายในวัดยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลหรือใช้บริการมัคคุเทศก์ภายในวัดได้ด้วย

แกลเลอรี

วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไลฟ์สไตล์กิน เที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์

เนื้อหาโดย

Yongyut P.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ชวนเที่ยวชมถนนดอกจานบานสะพรั่ง เก็บตะวันที่เขื่อนมูลบน

ชวนเที่ยวชมถนนดอกจานบานสะพรั่ง เก็บตะวันที่เขื่อนมูลบน

โดยSanook77 Regional/
โหลดเพิ่มเติม