Sanook77

ตั้ง “ผู้อำนวยการ สวทช.” ส่อเค้าวุ่น! แอบอ้างชื่อพนักงาน ป้องผลประโยชน์งบประมาณกว่า 5,000 ล้าน

กรุงเทพมหานครข่าว
//s.isanook.com/ss/0/ud/4/21038/1ssss.jpg

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ จดหมายเปิดผนึกของพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

โดยขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการ สวทช. ในเรื่องธรรมภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารองค์กร ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) พิจารณาเป็นผู้อำนวยการ สวทช. อีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ.2565 ในนาม พนักงาน ลูกจ้าง สวทช

รายงานข่าวจาก สวทช. แจ้งว่า ไม่ใช่พนังงานและลูกจ้างเป็นเพียงบางคนที่เสียผลประโยชน์โดยการให้ท้ายของผู้มากบารมีใน สวทช. ที่ผ่านมา บอร์ด กวทช. ชุดใหม่เกือบครึ่งมาจากบอร์ด กวทช. ชุดเดิม และผลของการสรรหามีมาตั้งแต่ บอร์ด กวทช. ชุดเดิม

โดยได้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) โดยระบุตอนหนึ่งว่า พนักงานและเจ้าหน้าที่ สวทช.ได้เห็นจดหมายเปิดผนึกที่อ้างว่าเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสวทช.แล้วรู้สึกไม่สบายใจเพพาะข้อเท็จจริงคือพนักงานของสวทช. ชื่นชมนโยบายและแนวทางการปฏิรูปประเทศทุกมิติของรัฐบาล

โดยสวทช.เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปีละกว่า 5,000 ล้านบาท พนักงานอยากให้สวทช.มุ่งทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการปฏิรูป อว. ตามนโยบายรัฐบาล แต่เรากลับพบว่า สวทช.อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้มีอิทธิพลซึ่งบริหารงานอย่างผูกขาดมาตลอด 30ปี

ถึงแม้จะเกษียณแล้วยังควบคุมกลไก งบประมาณ จัดสรรตำแหน่งและดูแลโครงการสำคัญมาโดยตลอด มีการแทรกแซงกระบวนการ ออกมาเรียกร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและให้มีคนสืบทอดอำนาจต่อ และมีการแอบอ้างใช้ชื่อ “พนักงานและเจ้าหน้าที่สวทช.”

ดังนั้นพนักงาน สวทช. ขอเรียนว่าไม่มีส่วนรับรู้เรื่องดังกล่าว พวกเราชื่อมั่นในความเที่ยงธรรม ความเป็นผู้นำ และวิสัยทัศน์ของท่านรัฐมนตรี อว. และกณะกรรมการ กวทช. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากภากรัฐและเอกชน ว่าได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน และเชื่อมั่นในขั้นตอนและวิธีการสรรหาผู้บริหาร สวทช. ว่าได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีการตรวจสอบข้อมูลทุกประเด็นอย่างละเอียดรอบครอบ เป็นระบบ มีธรรมาภิบาล เที่ยงธรรมตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เรามั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านมีความตั้งใจดี มุ่งมั่นในการพัฒนา สวทช. เอาใจใส่และเข้าใจปัญหาของ สวทช. และต้องการให้พนักงานได้รับการปฏิบัติดูและอย่างเหมาะสมจากผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้เกิดการปฏิรูปหน่วยงานอย่างแท้จริง พนักงาน สวทช. ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนรี รัฐมนตรี อว. และคณะกรรมการ กวทช. ทุกท่าน ที่ได้ทำสิ่งดีให้กับกระทรวง อว. และกับประ เทศ พวกเราอยากจะเห็น สวทช. มีธรรมาภิบาล ยุติธรรม โปร่งใสและปราสจากข้อร้องเรียน การทุจริต

ขอให้ท่านอย่าได้กังวลต่อแรงกดดันและการคุกคามของผู้ที่กรงจะสูญเสียอำนาจ เราขอฝากความหวังและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และ แนวคิดของท่านโดยจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างดื่มความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้เกิดผลการปฏิรูปอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับการตั้งแต่คณะกรรมการสรรหานั้น มีการแต่งตั้งมาตั้งแต่บอร์ด กวทช. ชุดเดิม และยังเป็น กวทช. ในชุดปัจจุบันด้วย ล้วนเป็นบุคคลที่ผ่านการทบทวนกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ ประเด็นข้อสงสัยต่างๆอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อให้ได้ การสรรหาผู้อำนวยการ สวทช.คนใหม่ มาสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประเทศที่มีอันดับนวัตกรรมโลก 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2578 ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศไว้.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดย

ปางปราบมาร
เปิดโปงความชั่วทั่วพิภพ ตีแผ่ความดีทั่วแผ่นดิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ร้อยเอ็ดข่าว

MOU นำร่องการพัฒนา ความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต

โดยปางปราบมาร/
โหลดเพิ่มเติม